Diös Q4 rapport

Fastighetsbolaget Diös rapporterar en ökning av förvaltningsresultatet till 229 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023, jämfört med fjolårets 224 miljoner kronor. Trots denna förbättring föreslår styrelsen att bolaget inte ska dela ut någon utdelning, vilket innebär en avvikelse från fjolårets utdelning på 2 kronor.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Finansiella resultat

  • Diös totala intäkter uppgick till 646 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2023, jämfört med 568 miljoner kronor under samma period 2022.
  • Driftsöverskottet steg till 439 miljoner kronor under fjärde kvartalet, jämfört med 365 miljoner kronor året innan.

VD kommentar

  • Avgående VD:n Knut Rost uttrycker stolthet över det operativa resultatet för 2023, tack vare företagets handlingskraft.
  • Diös har levererat ett starkt driftnetto med rekordhöga uthyrnings- och överskottsgrader, främst tack vare indexjusteringar, minskade vakanser och ökad kostnadseffektivitet.
  • Belåningsgraden ligger på 54,4 procent, och Rost påpekar att bolaget redan påverkats av ökade räntekostnader på grund av kort räntebindningstid.
  • Förväntade sänkningar av räntenivåerna förväntas ge en direkt positiv effekt på bolagets finansnetto under första halvåret 2024.
  • Beslutet att avstå från utdelning anses skapa gynnsamma förutsättningar för bolaget och dess aktieägare genom att stärka balansräkningen och ge fördelaktigare finansieringsvillkor. Styrelsen bedömer möjligheten att återuppta utdelningen som mycket goda i framtiden.

Diös väljer att stärka sin finansiella position genom att avstå från utdelning trots förbättrat resultat, vilket förväntas gynna bolagets långsiktiga tillväxt och stabilitet.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar