Intervacc Q4 rapport

Under det fjärde kvartalet 2023 har vi genomfört viktiga förändringar och fortsatt att driva framåt i våra verksamhetsområden. Vid en extra bolagsstämma beslutade aktieägarna om en helomvändning i styrelsen för att stärka bolagets ledning. Vi har också intensifierat försäljningsarbetet för vårt Strangvac i Sverige och fortsatt att arbeta med partners för att förbättra våra vaccinlösningar. Här är några av de viktigaste händelserna och framtidsutsikterna för vår verksamhet. Det säger VD Jonas Sohlman.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Finansiell sammanfattning

  • Våra intäkter under fjärde kvartalet uppgick till 1,6 miljoner SEK, och vi fortsätter att arbeta för att öka vår försäljningstakt.
  • Rörelseresultatet för fjärde kvartalet visar en förlust, men med vår nyligen genomförda nyemission har vi stärkt vår finansiella ställning för framtida tillväxt och utveckling.
  • Vi fortsätter att fokusera på att förbättra vår lönsamhet och generera positivt kassaflöde från vår kärnverksamhet.

Extra bolagsstämma och styrelseförändringar

  • Vid den extra bolagsstämman valdes en ny styrelse med fem ledamöter, utan suppleanter, för att leda bolaget fram till nästa årsstämma.
  • Den nya styrelsen, under ledning av ordförande Håkan Björklund, representerar en bred kompetensbas för att stödja vår fortsatta tillväxt och utveckling.

Fokus på Strangvac

  • Vi fortsätter att fokusera på försäljningsarbetet för Strangvac® i Sverige, med åtgärder som inkluderar ett Key Opinion Leader (KOL) möte på Flyinge och utökade webbinaraktiviteter för att öka medvetenheten bland veterinärer och hästägare.
  • Under ett möte på riksanläggningen i Flyinge delade vi erfarenheter med Europas främsta experter inom kvarka och såg en positiv trend gällande Strangvac®s effektivitet och säkerhet.

Vaccinutveckling och partnerskap

  • Vi har beviljats betydande bidrag från Eurostars 3-programmet för att vidareutveckla våra vaccin mot Streptococcus suis-infektioner hos grisar, vilket stärker vår position inom veterinärmedicin.
  • Trots utmaningar inom projektportföljen fortsätter vi att driva vårt arbete för att skapa innovativa lösningar för djurhälsa och välbefinnande.

Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar