Fagerhult Q4 rapport

Belysningsföretaget Fagerhult redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2023 på 216 miljoner kronor (255).

Det fjärde kvartalet avslutade året på ett starkt sätt med rekordhög orderingång, förbättrad nettoomsättning och en stabil ekonomisk prestation. Vi har fortsatt att driva vår strategiska plan framåt med fokus på innovation, hållbarhet och tillväxt. Här är en översikt av våra framsteg och våra strategiska fokusområden säger VD Bodil Sonesson.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Starkt fjärde kvartal

  • Orderingången för fjärde kvartalet var rekordhög på 2 123 Mkr, med en organisk tillväxt på 5,5%. Detta ledde till en orderingång för rullande 12 månader på 8 435 Mkr.
  • Vi fortsätter att dra nytta av globala trender som fokuserar på energibesparingar, hållbarhet och förbudet mot lysrör, vilket driver efterfrågan på våra renoverings- och uppgraderingslösningar.
  • Nettoomsättningen för kvartalet var över 2,1 miljarder kronor, med ett starkt rörelseresultat på 216 Mkr och en rörelsemarginal på 10,2%.
  • Trots utmaningar inom leverantörskedjan och engångsposter jämfört med föregående år, har vi upprätthållit goda lönsamhetsnivåer och säkerställt ett stabilt kassaflöde.

Strategiska fokusområden

Medarbetare och kultur Vi fortsätter att investera i våra medarbetare och har stärkt vårt team med rekryteringar av nyckelpersoner för att förstärka vår kompetensbas.

Innovation Vi har fortsatt att driva innovation genom att lansera nya smarta belysningslösningar som bidrar till energieffektivitet och koldioxidminskning.

Hållbarhet: Våra produkter och lösningar stöder våra kunders hållbarhetsmål, och vi fortsätter att arbeta mot vårt eget mål om nettonollutsläpp till 2045.

Utsikter för framtiden

  • Vi förväntar oss att den positiva trenden i vårt finansiella resultat kommer att fortsätta under det kommande året.
  • Genom att följa vår strategiska plan och fortsätta stärka vårt resultat är vi väl positionerade för ytterligare framsteg och tillväxt på marknaden under 2024.

Vi ser fram emot att fortsätta leverera innovativa och hållbara lösningar till våra kunder och att fortsätta skapa värde för våra aktieägare och samhället i stort under det kommande året.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar