Svensk arbetslöshet

Översikt: I januari 2024 visade statistik från SCB en försämrad situation på arbetsmarknaden i Sverige. Här är en sammanfattning av de viktigaste punkterna.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Sysselsättning och arbetslöshet

  • Antalet sysselsatta var 5 136 000, medan antalet arbetslösa ökade med 55 000 till 479 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,5 procent.
  • Trots säsongsmässiga variationer visade både antalet och andelen arbetslösa en ökning.

Arbetskraften

  • Antalet personer i arbetskraften var 5 615 000, med en arbetskraftsgrad på 73,9 procent.
  • Säsongrensade data visade en ökning av antalet personer i arbetskraften till 5 724 000.

Sysselsättning och anställda

  • Sysselsättningsgraden var 67,6 procent, med 5 136 000 sysselsatta.
  • Antalet fast anställda var 4 072 000, medan antalet tidsbegränsat anställda minskade till 568 000 personer.

Arbetade timmar

  • Det totala antalet arbetade timmar var 151,5 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.
  • Säsongrensade data visade en ökning av antalet arbetade timmar till 157,2 miljoner per vecka.

Arbetslöshet och ungdomsarbetslöshet

  • Arbetslöshetstalet bland ungdomar ökade till 24,9 procent, med 152 000 arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år.

Outnyttjat Arbetskraftsutbud:

  • Det outnyttjade arbetskraftsutbudet, inklusive arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande, uppgick till 23,1 miljoner timmar per vecka.

Kommentar från Åsa Zakrisson, statistiker på SCB: ”Vi ser fortsatta tecken på avmattning på arbetsmarknaden i januari, framför allt noterar vi en minskning av antalet tidsbegränsat anställda och en ökning av arbetslösheten.”


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar