SBAB sänker bolåneräntor

SBAB meddelar en sänkning av listräntorna för bolån. Denna justering omfattar bindningstiderna 3 månader, 1 år och 2 år och innebär en minskning med 0,05 procentenheter. Denna förändring träder i kraft från och med idag, måndag den 22 januari.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Bakgrund till räntesänkningen

SBAB:s beslut om att sänka bolåneräntorna är främst motiverat av de lägre upplåningskostnaderna samt den nuvarande konkurrenssituationen på marknaden. Denna sänkning är i linje med företagets transparenta räntesättningsmodell, som syftar till att spegla förändringar i upplåningskostnaderna på ett tydligt sätt.

Enkel och transparent räntesättningsprocess

SBAB understryker sin enkla och transparenta process för räntesättning. Kunden behöver inte förhandla om bolåneräntan, utan räntan baseras på listräntan där faktorer som bostadens belåningsgrad och lånebeloppet bestämmer storleken på ränteavdraget. Kunder kan enkelt beräkna sin specifika bolåneränta via SBAB:s webbplats och bolånekalkyl.

De nya listräntorna

Från och med 22 januari är de nya listräntorna för olika bindningstider som följer:

  • 3 månader: Ny listränta sänks till 5,07 % (en minskning med 0,05 procentenheter).
  • 1 år: Ny listränta sänks till 4,82 % (en minskning med 0,05 procentenheter).
  • 2 år: Ny listränta sänks till 4,31 % (en minskning med 0,05 procentenheter).
  • Längre bindningstider (3, 4, 5, 7, 10 år) förblir oförändrade.

VD:s Kommentar Mikael Inglander, VD för SBAB, kommenterar: “Vi är medvetna om att det senaste årets ränteuppgångar har varit en tung börda för vissa hushåll. Vår ambition är att våra bolåneräntor ska följa med upplåningskostnaderna och samtidigt erbjuda konkurrenskraftiga lån. Därför väljer vi nu att sänka räntorna för tredje gången.”

Denna senaste räntesänkning av SBAB efter Riksbankens beslut att hålla styrräntan oförändrad i november, speglar företagets engagemang för att erbjuda konkurrenskraftiga och rättvisa bolån till svenska hushåll.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar