Svenskarna allt mer Eurovänliga trots kronans nedgång

Debatten om kronans svaghet har påverkat svenskarnas inställning till euron positivt, enligt en ny mätning.

Det är nästan exakt 20 år sedan svenskarna sa nej till att införa euron som valuta i EU. Den gången var utfallet tydligt till förmån för nej-sidan, med 55,9 procent emot 42,0 procent för ja-sidan. Sedan dess har frågan om euron varit i princip död i opinionsmätningarna.

Under de år då finanskrisen och eurokrisen 2012 härjade som mest, var svenskarna mest skeptiska till euron. Vid den tiden svarade hela 81 procent att de skulle rösta nej om en ny folkomröstning om euron skulle äga rum, enligt SCB:s halvårsvisa mätningar.

Opinionsförändringen bland svenska medborgare när det gäller euron är ett ämne som fortsätter att väcka intresse och debatt, särskilt med tanke på den pågående debatten om kronans hälsa och dess betydelse för Sveriges ekonomi.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar