USA:s finansminister Janet Yellen tror på en mjuklandning

USA:s finansminister, Janet Yellen, uttrycker allt större förtroende för Federal Reserves förmåga att tackla inflationen utan att orsaka allvarlig skada på arbetsmarknaden. Under sin återresa från G20-mötet uttalade hon: ”Jag känner mig mycket säker i den här bedömningen”, enligt Bloomberg News rapportering.

Yellens optimism grundar sig på den gradvisa minskningen av inflationen samtidigt som arbetsmarknaden expanderar genom en ökad deltagarbas. Det är detta som har lett till en ökad arbetslöshet på 3,8 procent under augusti, inte massuppsägningar.

Arbetskraftsdeltagandet har nu nått den högsta nivån sedan februari 2020, före det globala utbrottet av covid-19. Yellen noterade att det är ”en klar positiv utveckling” att allt fler människor aktivt söker arbete.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik. Utöver min karriär inom finans, har jag utvecklat en plattform som poddare där jag delar insikter och diskuterar aktuella ämnen inom ekonomi och investeringar. Denna plattform har blivit en viktig resurs för lyssnare som söker vägledning och inspiration inom ekonomi. Som trebarnsfar förstår jag vikten av ekonomisk säkerhet och stabilitet för familjer. Detta personliga perspektiv har gett mig en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som individer möter i sin ekonomiska resa. Mitt primära mål är att göra ekonomi mer tillgänglig och begriplig för alla. Genom mina erfarenheter, både professionellt och som familjefar, strävar jag efter att vägleda andra mot ekonomisk medvetenhet och stabilitet. Jag inbjuder alla att följa med mig på denna resa, där vi tillsammans utforskar vägen mot en sundare och mer välinformerad ekonomisk framtid.

Lämna en kommentar