Var tredje hushåll får inte ihop ekonomin

Antalet svenska hushåll som kämpar med ekonomin ökar stadigt. En färsk rapport visar att nu, i jämförelse med januari, rapporterar 32 % av hushållen att de balanserar på en skör ekonomisk tråd eller går till och med med förlust varje månad. Denna siffra har ökat från 25 % i början av året.

Ensamstående föräldrar befinner sig i den mest prekära situationen, där nästan 30 procent har kämpat med negativa siffror i sina ekonomiska kalkyler under det senaste halvåret. Dessa siffror kommer från en omfattande studie om hushållens ekonomiska hälsa utförd av Kantar Sifo, med stöd av beräkningar från Swedbank.

För att möta de ekonomiska utmaningarna har många hushåll tvingats använda sina besparingar. Över 30 procent av de tillfrågade rapporterar att de har tappat av sina sparkonton för att täcka sina löpande kostnader under det senaste halvåret.

Det är också uppenbart att fler och fler människor känner sig stressade och oroade över sin ekonomiska situation. Nästan 30 procent av respondenterna uttrycker nu denna oro, en dramatisk ökning jämfört med cirka 20 procent för bara två år sedan. De yngre generationerna är de som känner sig mest pressade, medan personer i åldersgruppen 60-66 år känner sig säkrast när det gäller sin privatekonomi.

Enligt Madelén Falkenhäll, Swedbanks hållbarhetsekonom, är nyckeln till att känna sig trygg med sin privatekonomi att anpassa den efter ens specifika förutsättningar. I ekonomiskt osäkra tider är det därför inte förvånande att de yngre generationerna upplever större oro än de äldre, eftersom de ännu inte har haft tillräckligt med tid att bygga upp en stabil ekonomisk grund. Det börjar alltid med att skapa en budget för att hålla kontrollen och sedan sträva efter att hålla sig till den.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar