Taiwanesiska exportorder visar ökning i november 2023

En ljusning i exportsektorn trots utmaningar

I november 2023 rapporterade Taiwan en ökning av exportorder på 1 procent jämfört med föregående år, med ett värde på 50,63 miljarder USD. Denna uppgång, som är den första sedan augusti 2022, markerar en vändpunkt från oktobers 4,6 procentiga minskning, men når inte upp till marknadens förväntningar om en 4,3 procents tillväxt.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Framstegen inom exporten drivs främst av återhämtande efterfrågan på elektronikprodukter och informations- och kommunikationsprodukter. Elektronikprodukternas efterfrågan ökade till 3,50 procent från en minskning på 0,27 procent i oktober. Likaså steg efterfrågan på informations- och kommunikationsprodukter markant, från en minskning med 5,16 procent i oktober till en ökning på 9,98 procent i november.

Samtidigt visade andra produktgrupper en mindre minskning i ordervolymen. Bland dessa fanns kemikalier, med en nedgång på 7,94 procent jämfört med 11,53 procent i oktober, grundmetaller som minskade med 0,30 procent från tidigare 5,45 procent, och textilprodukter som sjönk med 6,68 procent, en förbättring från oktobers 16,41 procents minskning.

När det gäller Taiwans största handelspartners såg man en ökad efterfrågan från ASEAN-länderna (69,41 procent) och från Hongkong och Kina (8,78 procent). Å andra sidan fortsatte exportorder att minska till USA (2,44 procent), Japan (28,99 procent) och Europa (21,05 procent).

Dessa siffror, som rapporteras av Taiwans ekonomidepartement, speglar en blandad bild av landets exportmarknad. Återhämtningen inom vissa sektorer ger hopp om en stabilisering, men samtidigt kvarstår utmaningar i relationer med viktiga handelspartners och i vissa produktkategorier. Framöver kommer det att vara avgörande för Taiwan att anpassa sig till förändringar i den globala ekonomin och diversifiera sina exportmarknader för att upprätthålla och stärka sin ekonomiska tillväxt.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar