Nedgång i brittiska räntor

Bank of England möjliga räntesänkningar

Storbritanniens 10-åriga statsobligationsränta, känd som Gilt, har sjunkit ytterligare mot 3,5 procent, vilket är den lägsta nivån på åtta månader. Denna nedgång kommer i ljuset av nya inflationsdata som stärker förväntningarna om potentiella räntesänkningar från Bank of England under 2024. Storbritanniens inflation har minskat till 3,8 procent, den lägsta siffran sedan september 2021, och överträffar därmed prognoserna som pekade på en inflation på 4,4 procent.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Även kärninflationen, som exkluderar mer volatila priser som energi och mat, föll till 5,1 procent, den lägsta nivån sedan januari 2022, och ligger väl under den förutspådda nivån på 5,6 procent. Som ett resultat av dessa lägre än förväntade inflationsdata börjar handlare nu förutse en total minskning av räntan med 143 punkter.

Den första räntesänkningen förväntas ske i mars, och marknaden ser en stark möjlighet till ytterligare fem räntesänkningar på en kvartspunkt var. Det finns också en 70-procentig chans för en sjätte sänkning. Denna förändring i räntepolitiken speglar en anpassning till den aktuella ekonomiska situationen och en strävan att stimulera tillväxt och investeringar.

På en bredare internationell nivå förutspår marknaderna också en räntesänkning på 75 punkter från den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, under 2024. Dessa rörelser i både brittiska och amerikanska räntor indikerar en global trend mot mer ackommoderande penningpolitik som svar på ekonomiska utmaningar och osäkerhet.

Sammantaget tyder dessa utvecklingar på en potentiell omorientering i den globala ekonomiska politiken, där centralbanker kan komma att spela en ännu mer aktiv roll i att styra ekonomierna genom denna period av osäkerhet och förändring.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar