Fortsatt uppgång i EU:s personbilsregistreringar

Markant tillväxt i bilmarknaden i Europa under 2023

I november 2023 upplevde Europeiska unionen en fortsatt positiv trend i personbilsregistreringar, med en ökning på 6,7 procent jämfört med föregående år, till totalt 855,6 tusen enheter. Denna uppgång markerar den sextonde månaden i rad av ökande registreringar, med Italien och Frankrike i spetsen. Italien rapporterade en imponerande tillväxt på 16,2 procent, medan Frankrike följde efter med en ökning på 14 procent.

I kontrast till dessa framgångar registrerade Tyskland en nedgång på 5 procent, vilket visar på ojämnhet i tillväxten över de olika EU-marknaderna. Samtidigt skedde det en markant ökning av registreringar för batteridrivna elbilar i EU, med en uppgång på 16,4 procent till 144,4 tusen enheter under november. Dessa utgör nu 16,3 procent av bilmarknaden, en ökning från 15 procent föregående år.

Under perioden från januari till november 2023, stod elbilarna för 14,2 procent av EU:s bilmarknad, med nästan 1,4 miljoner enheter – en ökning på 48,2 procent jämfört med föregående år. Totalt sett ökade EU:s bilregistreringar med 15,7 procent under denna elvamånadersperiod, nästan uppnående tio miljoner enheter. Alla marknader visade en ökning under dessa månader, förutom Ungern.

Dessa siffror speglar en stark och dynamisk tillväxt inom EU:s bilindustri, med en särskilt noterbar ökning inom elbilssektorn. Denna trend mot elbilar är ett tydligt tecken på en förändring i konsumentpreferenser och en ökad medvetenhet om miljöfrågor. Framöver blir det intressant att se hur denna utveckling fortsätter att forma bilmarknaden i Europa, både i termer av teknologiska framsteg och miljömässiga påverkan.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar