TF Bank ökar kreditförluster – hade räknat med det

I sin bokslutskommuniké för 2023 rapporterar banken en imponerande tillväxt och lönsamhet.

”Under fjärde kvartalet upplevde vi en organisk tillväxt på 6 procent för bankens låneportfölj, och vi såg rekordvolymer inom E-handelslösningar och Kreditkortssegmentet. Bankens rörelseresultat ökade med 21 procent jämfört med motsvarande kvartal 2022. Under 2024 planerar vi att lansera digitala betalningslösningar i Tyskland och expandera kreditkortsverksamheten till Spanien,” säger Joakim Jansson, VD.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Årsöversikt

Låneportföljen uppgick till 17 871 miljoner kronor, en ökning med 24 procent i lokala valutor jämfört med december 2022. Rörelseresultatet ökade med 17 procent till 509,6 miljoner kronor, inklusive omstruktureringskostnader på 15,9 miljoner kronor under tredje kvartalet. Resultat per aktie ökade med 15 procent till 17,53 kronor. Kostnads/intäktsförhållandet minskade till 41,6 procent (43,1). Avkastning på eget kapital uppgick till 21,9 procent (23,7). Det totala kapitaltäckningsförhållandet ökade till 15,9 procent (15,6).

TF bank Q4

Låneportföljen uppgick till 17 871 miljoner kronor, en ökning med 6 procent i lokala valutor jämfört med september 2023. Rörelseresultatet ökade med 21 procent till 138,6 miljoner kronor. Resultat per aktie ökade med 18 procent till 4,66 kronor. Kostnads/intäktsförhållandet minskade till 40,4 procent (42,0). Avkastning på eget kapital uppgick till 21,5 procent (22,8).

Viktiga händelser

Kreditkortsverksamheten upplevde en tillväxt på 78 procent i låneboken och skalbarheten i affärsmodellen bidrog till en betydande ökning av rörelseresultatet. I början av oktober överfördes de nordiska verksamheterna inom E-handelslösningar till bankens helägda dotterbolag, Avarda AB. I slutet av fjärde kvartalet lanserade banken inlåningsprodukter i Spanien, Irland och Nederländerna.

Med dessa resultat och strategiska initiativ ser banken fram emot ett framgångsrikt 2024, med fokus på att expandera sin närvaro på den europeiska marknaden och fortsätta sin lönsamma tillväxt.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar