Alleima säkrar stororder

Alleima har nyligen bekräftat mottagandet av en betydande order värd omkring 250 miljoner kronor.

Denna order, som kommer från en av de ledande globala leverantörerna av kärnkraftsutrustning, är avsedd för användning i ett kärnkraftverk i Nordamerika. Beställningen överstiger gränsen för vad som betraktas som en stor order, satt till 200 miljoner kronor, och utgör därmed en viktig milstolpe för företaget.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Tube divisionen

Ordern, som kommer att bokföras inom Alleimas Tube-division, erhölls under det första kvartalet 2024. Med leveranser planerade till första halvåret av 2026, markerar denna affär en betydande framgång för divisionen och förstärker företagets position på den globala marknaden inom kärnkraftssektorn.

Kärnkraftssegmentet

”Vi upplever en fortsatt stark efterfrågan på marknaden inom kärnkraftssegmentet och är för närvarande engagerade i flera diskussioner om framtida energiprojekt,” säger Nigel Haworth, chef för affärsenheten Energy inom Tube-divisionen. ”Denna order inte bara stärker vår orderbok, utan säkrar även våra leveranser inom kärnkraftssegmentet för de kommande åren,” tillägger han.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik. Utöver min karriär inom finans, har jag utvecklat en plattform som poddare där jag delar insikter och diskuterar aktuella ämnen inom ekonomi och investeringar. Denna plattform har blivit en viktig resurs för lyssnare som söker vägledning och inspiration inom ekonomi. Som trebarnsfar förstår jag vikten av ekonomisk säkerhet och stabilitet för familjer. Detta personliga perspektiv har gett mig en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som individer möter i sin ekonomiska resa. Mitt primära mål är att göra ekonomi mer tillgänglig och begriplig för alla. Genom mina erfarenheter, både professionellt och som familjefar, strävar jag efter att vägleda andra mot ekonomisk medvetenhet och stabilitet. Jag inbjuder alla att följa med mig på denna resa, där vi tillsammans utforskar vägen mot en sundare och mer välinformerad ekonomisk framtid.

Lämna en kommentar