Tillverkningsindustrin i Tyskland ser fortsatt nedgång

I november 2023 upplevde Tysklands industriproduktion en minskning med 0,7 procent jämfört med föregående månad, en acceleration från en nedåt reviderad minskning på 0,3 procent i oktober. Detta resultat ligger under marknadsförväntningarna om en tillväxt på 0,2 procent och markerar den sjätte påföljande perioden med minskad industriell produktion.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Minskning över olika sektorer

Produktionen minskade inom flera viktiga sektorer: kapitalvaror (-0,7 procent), intermedierade varor (-0,5 procent) och konsumentvaror (-0,1 procent). Utanför industrin ökade energiproduktionen med 3,9 procent. När man ser till en mindre volatil jämförelse mellan tre månader, visade produktionsdata en nedgång med 1,9 procent under perioden september till november 2023 jämfört med de föregående tre månaderna.

Största årliga minskningen på tre år

På årsbasis minskade den industriella produktionen med 4,8 procent, vilket är den största nedgången på nästan tre år. Dessa siffror, som kommer från det tyska Federala Statistikkontoret, indikerar pågående utmaningar inom den tyska tillverkningsindustrin och speglar de bredare ekonomiska utmaningarna som landet står inför.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar