Tillverkningsindustrin i Tyskland ser fortsatt nedgång

I november 2023 upplevde Tysklands industriproduktion en minskning med 0,7 procent jämfört med föregående månad, en acceleration från en nedåt reviderad minskning på 0,3 procent i oktober. Detta resultat ligger under marknadsförväntningarna om en tillväxt på 0,2 procent och markerar den sjätte påföljande perioden med minskad industriell produktion.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Minskning över olika sektorer

Produktionen minskade inom flera viktiga sektorer: kapitalvaror (-0,7 procent), intermedierade varor (-0,5 procent) och konsumentvaror (-0,1 procent). Utanför industrin ökade energiproduktionen med 3,9 procent. När man ser till en mindre volatil jämförelse mellan tre månader, visade produktionsdata en nedgång med 1,9 procent under perioden september till november 2023 jämfört med de föregående tre månaderna.

Största årliga minskningen på tre år

På årsbasis minskade den industriella produktionen med 4,8 procent, vilket är den största nedgången på nästan tre år. Dessa siffror, som kommer från det tyska Federala Statistikkontoret, indikerar pågående utmaningar inom den tyska tillverkningsindustrin och speglar de bredare ekonomiska utmaningarna som landet står inför.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik. Utöver min karriär inom finans, har jag utvecklat en plattform som poddare där jag delar insikter och diskuterar aktuella ämnen inom ekonomi och investeringar. Denna plattform har blivit en viktig resurs för lyssnare som söker vägledning och inspiration inom ekonomi. Som trebarnsfar förstår jag vikten av ekonomisk säkerhet och stabilitet för familjer. Detta personliga perspektiv har gett mig en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som individer möter i sin ekonomiska resa. Mitt primära mål är att göra ekonomi mer tillgänglig och begriplig för alla. Genom mina erfarenheter, både professionellt och som familjefar, strävar jag efter att vägleda andra mot ekonomisk medvetenhet och stabilitet. Jag inbjuder alla att följa med mig på denna resa, där vi tillsammans utforskar vägen mot en sundare och mer välinformerad ekonomisk framtid.

Lämna en kommentar