Turkiets inflation ökar igen

I januari 2024 steg den årliga inflationstakten i Turkiet till 64,86%, jämfört med 64,77% månaden innan och jämfört med marknadens förväntningar på 64,52%. Detta var den högsta nivån sedan november 2022 och drivs av en kraftig ökning av minimilönen och justeringar i regeringens skatter.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Priserna steg snabbare för bostäder och hushållstjänster (45,99% jämfört med 40,39% i december), möbler, hushållsutrustning och rutinunderhåll (61,10% jämfört med 58,46%), transport (77,54% jämfört med 77,14%) och fritid och kultur (61,82% jämfört med 61,26%). Å andra sidan saktade inflationen för livsmedel och alkoholfria drycker ner till 69,71% från 72,01% i december, medan hotell och restauranger ökade i mindre takt och nådde 92,27% jämfört med 93,24%.

Samtidigt låg kärninflationen på 70,48% i januari, något lägre än 70,64% i föregående period. På månadsbasis steg konsumentprisindexet (CPI) med 6,70%, den största ökningen sedan augusti 2023 och en ökning från en ökning på 2,93% i december. Källa: Turkiska statistikinstitutet.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik. Utöver min karriär inom finans, har jag utvecklat en plattform som poddare där jag delar insikter och diskuterar aktuella ämnen inom ekonomi och investeringar. Denna plattform har blivit en viktig resurs för lyssnare som söker vägledning och inspiration inom ekonomi. Som trebarnsfar förstår jag vikten av ekonomisk säkerhet och stabilitet för familjer. Detta personliga perspektiv har gett mig en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som individer möter i sin ekonomiska resa. Mitt primära mål är att göra ekonomi mer tillgänglig och begriplig för alla. Genom mina erfarenheter, både professionellt och som familjefar, strävar jag efter att vägleda andra mot ekonomisk medvetenhet och stabilitet. Jag inbjuder alla att följa med mig på denna resa, där vi tillsammans utforskar vägen mot en sundare och mer välinformerad ekonomisk framtid.

Lämna en kommentar