Familjen Persson köper H&M -nu över 80% av rösterna

H&M:s huvudägare, familjen Persson, har genom sitt investmentbolag Ramsbury köpt aktier i H&M till ett värde av 2,4 miljarder kronor. Denna aktieköp gjordes efter att H&M hade släppt sin bokslutsrapport och genomfört ett vd-byte, vilket resulterade i en betydande nedgång i aktiekursen.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Efter dessa köp äger familjen Persson nu 58,7 procent av kapitalet och kontrollerar 80,1 procent av rösterna i H&M. Deras totala ägarandel består av drygt 761 miljoner B-aktier och 194 miljoner onoterade A-aktier, vilka är värda 136,9 miljarder kronor enligt Holdings.

Familjen Perssons makt över H&M har ökat genom stora aktieköp de senaste åren, och det har spekulerats om att det kan komma ett utköpsbud i framtiden.

Efter att H&M rapporterade sina resultat sjönk aktiekursen med över 12 procent och har fortsatt att minska sedan dess. Det har även varit sänkta förväntningar på H&M med rekommendations- och riktkurssänkningar som följd.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik. Utöver min karriär inom finans, har jag utvecklat en plattform som poddare där jag delar insikter och diskuterar aktuella ämnen inom ekonomi och investeringar. Denna plattform har blivit en viktig resurs för lyssnare som söker vägledning och inspiration inom ekonomi. Som trebarnsfar förstår jag vikten av ekonomisk säkerhet och stabilitet för familjer. Detta personliga perspektiv har gett mig en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som individer möter i sin ekonomiska resa. Mitt primära mål är att göra ekonomi mer tillgänglig och begriplig för alla. Genom mina erfarenheter, både professionellt och som familjefar, strävar jag efter att vägleda andra mot ekonomisk medvetenhet och stabilitet. Jag inbjuder alla att följa med mig på denna resa, där vi tillsammans utforskar vägen mot en sundare och mer välinformerad ekonomisk framtid.

Lämna en kommentar