Familjen Persson köper H&M -nu över 80% av rösterna

H&M:s huvudägare, familjen Persson, har genom sitt investmentbolag Ramsbury köpt aktier i H&M till ett värde av 2,4 miljarder kronor. Denna aktieköp gjordes efter att H&M hade släppt sin bokslutsrapport och genomfört ett vd-byte, vilket resulterade i en betydande nedgång i aktiekursen.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Efter dessa köp äger familjen Persson nu 58,7 procent av kapitalet och kontrollerar 80,1 procent av rösterna i H&M. Deras totala ägarandel består av drygt 761 miljoner B-aktier och 194 miljoner onoterade A-aktier, vilka är värda 136,9 miljarder kronor enligt Holdings.

Familjen Perssons makt över H&M har ökat genom stora aktieköp de senaste åren, och det har spekulerats om att det kan komma ett utköpsbud i framtiden.

Efter att H&M rapporterade sina resultat sjönk aktiekursen med över 12 procent och har fortsatt att minska sedan dess. Det har även varit sänkta förväntningar på H&M med rekommendations- och riktkurssänkningar som följd.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar