Nordea Q4 rapport

Total inkomst ökade med 1% trots negativa valutaeffekter, med en ökning på 19% inom netto-ränteinkomster på grund av förbättrade nettoräntemarginaler.

Netto-avgifts- och provisionsinkomster minskade med 3% jämfört med föregående år, och nettoförsäkringsresultatet var 15% lägre.

Nettoresultatet från rättvis värdering var mycket lågt efter en stark kvartal föregående år. Exklusive regleringsavgifter och skrivningar av immateriella tillgångar ökade de underliggande kostnaderna med 2%.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Avkastning på eget kapital 15,9% – exklusive skrivningar

Avkastningen på eget kapital för Nordea var 15,9% under det fjärde kvartalet, jämfört med 16,3% året innan.

Minskningen drevs av det mycket låga nettoresultatet från rättvis värdering, påverkat av räntevolatilitet och negativa omvärderingar i likviditetsportföljen.

Kostnadsintäktsförhållandet, exklusive regleringsavgifter och skrivningar, var 42%, upp från 41%.

Resultat per aktie var 0,31 EUR, ned från 0,35 EUR, påverkat av skrivningarna och det lägre nettoresultatet från rättvis värdering.

Stabila volymer i en långsam marknad

Nordeas företagsutlåning ökade med 1% jämfört med föregående år. Utlåningen inom bostäder förblev oförändrad då bostadsmarknaderna förblev långsamma.

Volymen för detaljdepositioner var stabil. Företagsinsättningar minskade med 3% jämfört med föregående år men ökade med 4% jämfört med föregående kvartal.

Förvaltade tillgångar ökade med 5%, och interna nettotillströmningar uppgick till 1,9 miljarder EUR.

Stark kreditkvalitet och fortsatt låga nettolånförluster

Nettolånförluster och liknande nettoutfall uppgick till 83 miljoner EUR eller 10 punkter baspunkter, en ökning jämfört med föregående år främst på grund av lägre reverseringar och en liten ökning av nya avsättningar.

Kravet att automatiskt reservera fullt ut för åldrade icke-presterande privatlån implementerades under kvartalet. Som ett resultat överfördes 74 miljoner EUR från strukturell förvaltningsbedömning till samlade avsättningar, enligt plan. Sammantaget bibehölls avsättningsnivåerna och täckningen, och den totala förvaltningsbedömningsbufferten ligger nu på 495 miljoner EUR.

Fortsatt stark kapitalgenerering och ökad utdelning

Nordeas CET1-kapitalrelation ökade till 17,0% från 16,3% föregående kvartal, stöttad av en solid nettovinstgeneration. Detta är 4,9 procentenheter över det aktuella regleringskravet och visar bankens starka förmåga att stödja sina kunder.

Nordea fortsätter att driva en effektiv kapitalstruktur och fortsätter med sitt fjärde aktieåterköpsprogram. Nordeas styrelse har föreslagit en utdelning på 0,92 EUR per aktie för 2023, en ökning med 15% jämfört med 2022.

Utsikt för 2025 uppdaterad: avkastning på eget kapital över 15%

Nordea har en stark och motståndskraftig affärsmodell med en mycket diversifierad låneportfölj över Norden. Detta gör det möjligt för banken att stödja sina kunder och leverera högkvalitativa resultat med hög lönsamhet och låg volatilitet genom ekonomiska cykler. För 2024 förväntar sig Nordea en avkastning på eget kapital över 15%.

VD kommentar

Frank Vang-Jensen, VD och koncernchef på Nordea, kommenterar att 2023 var ännu ett starkt år för Nordea. Trots en försämrad ekonomisk miljö bibehöll banken en god affärsmomentum, gjorde fortsatta framsteg enligt sin affärsplan och levererade solida finansiella resultat. Avkastningen på eget kapital ökade till 16,9% från 13,8% 2022.

Vang-Jensen betonar att bankens prioritet alltid är att proaktivt stödja sina kunder och att Nordea har förmågan att göra detta som en av de starkaste och mest lönsamma bankerna i Europa.

Han nämner också att Nordea fortsätter att fokusera på att erbjuda en överlägsen digital kundupplevelse kombinerad med högkvalitativ rådgivning och har sett ökad användning av sina digitala tjänster.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar