Tysklands ekonomi närmar sig recession

En preliminär undersökning som presenterades på fredagen visar att Tysklands ekonomiska nedgång förvärras, med en kontraktion i både tillverknings- och tjänstesektorn. Denna utveckling pekar mot en recession i Europas största ekonomi vid årets slut.

PMI-Indikatorer Under 50

HCOB German Flash Composite Purchasing Managers’ Index (PMI), sammanställd av S&P Global, föll för sjätte månaden i rad, till 46.7 i december från 47.8 i november. Detta ligger under de 48.2 som ekonomer förutspådde. Ett värde under 50 indikerar en kontraktion i affärsaktiviteten.

Tjänster och tillverkning på nedåtgående

Composite PMI-indexet, som spårar tjänste- och tillverkningssektorerna som tillsammans står för mer än två tredjedelar av den tyska ekonomin, visar på en fortsatt nedgång. Cyrus de la Rubia, chefsekonom vid Hamburg Commercial Bank, kommenterade: ”Den senaste PMI-undersökningen för Tyskland ger inte mycket hopp. Detta bekräftar vår syn på en andra konsekutiv kvartal med negativ tillväxt vid årets slut.”

Teknisk recession nära

Den tyska ekonomin minskade under årets tredje kvartal. Två på varandra följande kvartal med nedgång definieras som en teknisk recession.

Svaghet i tjänstesektorn

Affärsaktiviteten i tjänstesektorn minskade för tredje månaden i rad, till ett värde av 48.4 i december från 49.6 föregående månad, under analytikernas förväntningar på 49.8. ”I tjänstesektorn domineras det ekonomiska landskapet fortfarande av stagflation”, sa de la Rubia. Utsläppen minskade, medan insatspriserna ökade.

Tillverkningssektorn fortsatt svag

Tillverknings-PMI steg till 43.1 från 42.6 i november, något under analytikernas förväntningar på 43.2 och fortfarande i kontraktionsområdet. Nya order fortsätter att minska snabbt, enligt undersökningen.

Inflationstryck ökar

Inflationstrycket ökade under fjärde kvartalets slut, med företag som rapporterade den kraftigaste ökningen av utsläppspriser på sju månader i takt med en mer märkbar ökning av genomsnittskostnaderna.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar