Volvo Q4 rapport

Lastbilstillverkaren AB Volvo presenterar en vinst som överträffar förväntningarna. Styrelsen föreslår en utdelning om 18 kronor per aktie, vilket motsvarar en totalutdelning på 36,6 miljarder kronor. Samtidigt observerar företaget en normalisering av efterfrågan och justerar marknadsutsikterna för Europa. Här är en närmare titt på rapporten.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Vinst över förväntan

AB Volvo redovisar ett justerat rörelseresultat på imponerande 18 384 miljoner kronor för det fjärde kvartalet. Detta överträffar analytikernas förväntningar, som förväntade sig 17 704 Mkr enligt Infronts sammanställning.

Omsättningen uppgick till 148,1 miljarder kronor, vilket också var högre än förväntningarna på 137,8 miljarder kronor. Detta representerar en imponerande tillväxt på 10 procent jämfört med samma period föregående år.

För koncernen som helhet förbättrades den justerade rörelsemarginalen till 12,4 procent, jämfört med 9,1 procent föregående år. Dock var denna siffra något lägre än förväntade 12,8 procent. Inom lastbilssegmentet var rörelsemarginalen 13,7 procent, vilket även det var något lägre än de förväntade 14,5 procent, men en betydlig förbättring jämfört med samma kvartal föregående år, då den var 9,5 procent.

Normalisering av efterfrågan

VD Martin Lundstedt noterar att orderingången var något lägre än förväntat och att det just nu sker en normalisering av efterfrågan. Bolaget sänker också sina marknadsutsikter för Europa.

Orderingången uppgick till 49 347 lastbilar, vilket var en nedgång från 54 108 under samma period föregående år och även lägre än analytikernas prognos på 51 185.

Martin Lundstedt förklarar att denna minskning i orderingången är en del av den pågående normaliseringen av efterfrågan, som återspeglar något lägre transportvolymer och en svagare makroekonomi.

Framtidsutsikter

Prognosen för den nordamerikanska marknaden 2024 är oförändrad, med en förväntad totalmarknad på 290 000 lastbilar. Däremot sänker bolaget sina marknadsutsikter något för Europa, från 290 000 till 280 000 lastbilar.

Martin Lundstedt skriver att bolaget gradvis anpassar sina produktionsnivåer med tanke på den normaliserande efterfrågan i flera av sina segment och marknader.

Ökad vinst och rejäl utdelningshöjning

För helåret 2023 ökade Volvos vinst efter skatt till imponerande 49,9 miljarder kronor, en betydande ökning från 33 miljarder året innan.

Styrelsen föreslår en utdelning om 18 kronor per aktie, bestående av en ordinarie utdelning på 7,50 kronor och en extrautdelning på 10,50 kronor. Detta överträffar förväntningarna som låg på något över 17 kronor per aktie och utgör en betydande höjning jämfört med de 14 kronor som bolaget delade ut året innan.

Volvo har därmed presenterat en imponerande rapport, med en ökad vinst och en dramatisk utdelningshöjning som visar förtroendet för företagets framtid, trots de aktuella utmaningarna på marknaden.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar