Cloetta Q4 rapport

Cloetta, konfektyrföretaget med en lång historia, har just redovisat en vinstökning i sitt justerade rörelseresultat som blev 200 miljoner kronor, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med föregående år. Denna prestation, tillsammans med företagets beslut att bibehålla utdelningen på 1 krona per aktie, är centrala teman i den kommande rapporten.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Stark ökning i rörelseresultatet

Cloetta rapporterar en imponerande ökning i sitt justerade rörelseresultat, som nådde 200 miljoner kronor för det fjärde kvartalet. Detta representerar en tillväxt på 9,3 procent jämfört med de 183 miljoner kronor som rapporterades för samma period föregående år. Det är också värt att notera att denna vinstökning, på 9 procent, är jämförbar med den på 11 procent som registrerades för ett kvartal sedan.

Utdelningen bibehålls

En annan viktig punkt är att Cloetta beslutat att behålla utdelningen på 1 krona per aktie, vilket är i linje med utdelningsnivån de senaste åren. Detta är en positiv signal till aktieägarna och visar på företagets stabilitet och förtroende i sin ekonomiska styrka.

Resultat och marginaler

Förutom den ökade vinsten i justerat rörelseresultat noterar vi att den organiska försäljningstillväxten för det fjärde kvartalet nådde 11,7 procent, en minskning från 12,2 procent som uppmättes under det tredje kvartalet. Omsättningen steg till 2 182 miljoner kronor från 1 905 miljoner kronor.

Den justerade rörelsemarginalen minskade något från 9,6 till 9,2 procent. Det faktiska rörelseresultatet och -marginalen minskade mer betydligt, från 187 till 174 miljoner kronor respektive från 9,8 till 8,0 procent. Denna minskning tillskrivs i huvudsak ”fabriksanläggningen” och sådana faktorer bidrog till en minskning av 26 miljoner kronor under året, med en ackumulerad negativ effekt på 64 miljoner kronor.

VD-avhopp

Rapporten innehåller ingen konkret information om framtidsutsikter eller prognoser. VD:n, som meddelade sin avsikt att lämna företaget den 1 september samma år, uttrycker dock optimism och ser fram emot att leverera aktieägarvärde samt att fortsätta sprida glädje under 2024 och för flera kommande år.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar