Xvivo Q4 rapport

Xvivo Perfusion, ett ledande företag inom transplantationsindustrin, har nyligen presenterat sitt justerade EBITDA-resultat för det fjärde kvartalet 2023. Företaget uppvisade en imponerande organisk tillväxt på 12 procent, vilket pekar på en stark utveckling i företagets affärsverksamhet.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Finansiell sammanfattning

För det fjärde kvartalet 2023 rapporterade Xvivo ett justerat EBITDA-resultat på 21,2 miljoner kronor, en ökning från föregående års 19,8 miljoner. Resultatet efter skatt nådde 68,5 miljoner kronor, markant högre än föregående års 0,7 miljoner, och resultatet per aktie steg till 2,17 kronor från 0,02 kronor.

Nettoomsättningen steg till 156 miljoner kronor jämfört med 132 miljoner föregående år. Av denna ökning utgjordes 12 procent av organisk tillväxt och 4 procent av förvärvad tillväxt. Dock visade rörelseresultatet ett minus på 16,1 miljoner kronor, ned från 2,3 miljoner kronor.

Framtidsplaner

Xvivo fortsätter att följa sin plan för att erhålla CE-märkning för sin hjärtpreservationsteknologi, vilket förväntas vara en viktig milstolpe för produktens kommersiella lansering i Europa under det fjärde kvartalet 2024. I USA genomfördes den första transplantationen i bolagets studie vid Duke University Hospital.

VD Christoffer Rosenblad har identifierat tre centrala investeringsområden för 2024: uppskalning av produktion för att möta marknadens behov, introduktion av hjärtteknologin på den europeiska marknaden samt genomförandet av den amerikanska studien och utveckling av företagets organisation i USA.

Affärsområdenas utveckling

Inom affärsområdet Thorax ökade försäljningen till 98 miljoner kronor från 88 miljoner kronor, med en tillväxt på 14 procent för förbrukningsvaror justerat för valutaeffekter. Inom Abdominal-området steg försäljningen till 38 miljoner kronor från 27 miljoner, med en organisk tillväxt på 22 procent för förbrukningsvaror. Servicesegmentet växte organiskt med 19 procent och uppnådde en försäljning på 19 miljoner kronor

Avslutande Tankar

Xvivos senaste finansiella rapport och framtidsplaner indikerar en stark position i transplantationsindustrin med betydande tillväxtpotential. Trots vissa utmaningar i rörelseresultatet, visar företagets strategiska investeringar och planer på expansion en tydlig väg framåt. Med en kontinuerlig fokus på innovation och marknadsexpansion, är Xvivo väl positionerat för att fortsätta sin framgångsrika resa inom den livsviktiga sektorn för transplantationsteknik.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar