Sandvik Q4 rapport

Sandvik släpper sin Q4 rapport och det rapporteras resultat som nästan når upp till marknadsanalytikernas förväntningar för det fjärde kvartalet. Trots detta tar företaget steget att öka sin utdelning. Något som ett par bolag gjort i veckan.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Rapporten i siffror

Sandviks omsättning under det fjärde kvartalet belöpte sig till 31,816 miljoner kronor, vilket överstiger analytikernas förväntningar en aning. Däremot nådde företagets rörelseresultat (EBITA) 6,211 miljoner kronor, något under den förutspådda siffran på 6,377 miljoner kronor. Jämfört med samma period föregående år, då siffran var 6,413 miljoner kronor, ser vi en liten nedgång.

Den justerade rörelsemarginalen ligger nu på 19,5 procent, något under de förväntade 20 procenten och fjolårets 20,6 procent.

Orderingång och marknadsutveckling

Orderingången för kvartalet uppgick till 30,062 miljoner kronor, en organisk minskning med 4 procent. Företaget noterar varierande efterfrågan över olika regioner, med en negativ trend i Nordamerika men stabil utveckling i Europa. Kinas marknad visade en viss förbättring jämfört med föregående kvartal, även om denna ökning delvis kan tillskrivas en svag efterfrågan under motsvarande period föregående år.

Den kortcykliska verktygsaffären visade en volymminskning under 2023, förutom inom flygsegmentet där efterfrågan var stark. Däremot rapporteras en stabil efterfrågan inom gruv- och tillverkningsindustrin.

Stefan Widing kommenterar

Stefan Widing, VD för Sandvik, belyste i sin rapport en organisk ökning på 4 procent för ordrar på skärverktyg, driven av en uppgång inom fordonsindustrin och stark efterfrågan inom flygindustrin. Han betonade även stabiliteten inom tillverkningsindustrin jämfört med föregående år.

För att ytterligare stärka företagets ekonomiska position meddelade Sandvik ett kostnadsbesparingsprogram som syftar till att spara 1,1 miljarder kronor årligen. Detta innefattar en minskning av personalstyrkan med 1.100 medarbetare.

Avslutande tankar

Sandviks finansiella resultat speglar en företagsstrategi som anpassas efter en dynamisk global marknad. Trots vissa utmaningar i rörelseresultatet, visar företagets beslut att höja utdelningen en fortsatt optimism och tro på en ljus framtid. Med en blandning av kostnadsbesparingsåtgärder och en anpassning till varierande marknadsförhållanden, står Sandvik väl rustat för att möta framtida utmaningar och möjligheter inom industrisektorn.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar