Axfood Q4 rapport

Dagligvaruföretaget Axfood har överträffat förväntningarna med ett starkt resultat under det fjärde kvartalet samtidigt som omsättningen hamnade något under analytikernas prognoser. Styrelsen föreslår en utdelningshöjning till 8,50 kronor per aktie, vilket också överträffar förväntningarna.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Resultatöversikt för fjärde kvartalet

Justerat rörelseresultat: 815 miljoner kronor, en ökning från 734 miljoner kronor året innan. Detta överträffade förväntningarna som låg på 797 miljoner kronor enligt Infront.

Nettoomsättning: 20 769 miljoner kronor, en ökning med 5,2 procent jämfört med föregående år. Analytikernas genomsnittsprognos låg på 21 252 miljoner kronor.

Axfood fortsätter att ta marknadsandelar och redovisar en detaljhandelsomsättning som ökade med nästan 9 procent, jämfört med marknadens 6 procent, även med högre jämförelsetal.

För helåret 2023 är det första gången som Axfood når en omsättning på över 80 miljarder kronor.

Den justerade rörelsemarginalen steg till 3,9 procent från 3,7 procent året innan. Förväntningarna låg på en rörelsemarginal på 3,8 procent under kvartalet.

Utdelningsförslag och framtidsutsikter

Styrelsen föreslår en utdelning på 8,50 kronor per aktie, vilket är en höjning från föregående år då utdelningen var 8,15 kronor per aktie. Snittförväntningen bland analytikerna låg på en utdelning på 8,29 kronor per aktie.

Under de senaste åren har Axfood genomfört betydande investeringar för att stärka sin konkurrenskraft på marknaden, inklusive en ny logistikstruktur. Dessa investeringar förväntas leda till en mer hållbar och effektiv varuförsörjning.

För 2024 planerar Axfood investeringar på 1,6-1,7 miljarder kronor och räknar med att etablera 10-15 nya butiker, främst Willysbutiker, under året.

Axfood går in i det nya året med en stark position och goda möjligheter att fortsätta attrahera nya kunder, stärka lojaliteten hos befintliga kunder och öka effektiviteten i sin logistik i takt med att de nya satsningarna tas i fullt bruk.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar