ABB Q4 rapport

ABB har levererat resultatet i enlighet med förväntningarna för det fjärde kvartalet 2023. Bolagets omsättning överträffade något förväntningarna, medan rörelseresultatet låg i linje med konsensus. Företaget föreslår en utdelning på 0,87 schweizerfranc.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Fjärde kvartalets resultatöversikt

Orderingången för kvartalet var i stort sett oförändrad, uppgående till 7 649 miljoner dollar, endast 2 miljoner dollar under förväntningarna.

Omsättningen ökade med 6 procent i jämförbara valutor och nådde 8 245 miljoner dollar, vilket översteg förväntningarna med 1,4 procent enligt Infront.

Det underliggande rörelseresultatet, även känt som operationell ebita, steg med 13 procent i jämförbara valutor, från 1 146 till 1 333 miljoner dollar. Detta låg nära förväntningarna som var 1 342 miljoner.

Nettoresultatet för kvarvarande verksamheter minskade med 19 procent, från 1 168 till 946 miljoner dollar. Resultatet per aktie minskade från 0,61 till 0,50 dollar. Båda dessa siffror var dock 10-15 procent högre än konsensusförväntningarna.

Utdelningsförslag och utblick

Styrelsen föreslår en utdelning på 0,87 schweizerfranc, en höjning från föregående år då den var 0,84 schweizerfranc. I svenska kronor motsvarar utdelningen cirka 10,50 kronor, vilket ger en direktavkastning på 2,4 procent baserat på ABB-aktiens stängningskurs i Stockholm på 441,80 kronor.

Inför helåret 2024 förväntar sig ABB en organisk försäljningstillväxt på 5 procent och en operativ ebita-marginal något högre än föregående år. Förväntningarna inför rapporten pekade på en omsättningstillväxt på 3,7 procent under 2024.

Bolaget har även planer på aktieåterköp som ett sätt att återbörda kapital till sina aktieägare.

ABB ser fram emot det första kvartalet med förväntan om en stabil eller något högre operativ ebita-marginal jämfört med samma kvartal året innan, då marginalen var 16,3 procent, vilket matchar det nu rapporterade kvartalet.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar