ABB förvärvar DTN Shippings

ABB har förvärvet av DTN Europe BV och DTN Philippines Inc:s fartygsverksamhet, en viktig strategisk utvidgning av deras marina mjukvaruportfölj. Med detta förvärv positionerar sig ABB som en ledande aktör inom optimering av fartygsdirigering.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Digitalisering av sjöfartsindustrin

Förvärvet innebär att ABB nu kan erbjuda väderstyrd fartygsdirigering, vilket är avgörande för att optimera bränsleförbrukning och minska utsläpp i sjöfartsindustrin. Detta kompletterar ABB:s befintliga portfölj av digitala lösningar och utökar antalet uppkopplade fartyg till över 5 000.

Integration

ABB och DTN Shipping kommer att arbeta tillsammans för att säkerställa en sömlös integration av DTN Shippings team på cirka 85 medarbetare. Med DTN Shippings expertis kommer ABB att kunna erbjuda förbättrade digitala lösningar för fartygsägare och operatörer globalt, vilket stärker ABB:s position som en innovatör inom hållbar sjöfart.

Förvärvet är planerat att slutföras under andra kvartalet 2024 och förväntas bidra till ABB:s övergripande mål att främja en mer hållbar framtid genom tekniskt ledarskap inom den marina industrin.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar