Swedbank uppvisar styrka – höjer utdelningen kraftigt

Swedbank har offentliggjort sin årsrapport för 2023, vilken visar på en riktig stark ekonomisk prestation under ett år präglat av globala ekonomiska utmaningar. Banken har inte bara överträffat analytikernas förväntningar utan också förstärkt sin kapitalisering och likviditet.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Fokus på hållbar avkastning

Swedbanks framgångar under 2023 har varit drivna av en kombination av ökade intäkter och effektiv kostnadskontroll, vilket resulterat i en starkare C/I-ratio. Med sitt strategiska fokus på att leverera en hållbar avkastning på eget kapital, har Swedbank satt målet att nå en avkastning på åtminstone 15 procent till 2025.

Rörelseresultatet

Rörelseresultatet under det fjärde kvartalet uppgick till 11.080 miljoner kronor, vilket var högre än analytikernas förväntningar som låg på 10.206 Mkr, enligt Infronts sammanställning. Jämfört med samma period året innan ökade resultatet med 63 procent.

Räntenettot, vilket är skillnaden mellan bankens räntekostnader och ränteintäkter, summerades till 13.329 Mkr vilket är den högsta siffran hittills under ett enskilt kvartal och högre än förväntningarna på 12.914 Mkr. För helåret blev räntenettot 51 miljarder kronor, vilket är 54 procent mer än under 2022.

Intäkterna under kvartalet uppgick till 19.029 Mkr vilket också var högre än väntade 18.240 Mkr.

Ökad utdelning

Förslaget om en ökad utdelning på 15,15 kronor per aktie reflekterar inte bara bankens starka ekonomiska resultat utan även dess åtagande att skapa värde för aktieägarna.

Lönsam framtid

Swedbanks resultat för 2023 visar på bankens styrka och anpassningsförmåga. Med en väl genomtänkt strategi och ett tydligt fokus på hållbarhet och långsiktig tillväxt, är Swedbank väl positionerad för att möta framtida ekonomiska utmaningar och möjligheter.

För mer detaljerad information om Swedbanks finansiella resultat och strategi, se deras fullständiga årsrapport här.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar