Storytel ökar lönsamheten och justerar upp mål

I ljuset av ett starkt fjärde kvartal 2023 har Storytel uppdaterat sina finansiella mål och skärpt fokus på lönsamhet. Företaget rapporterar en imponerande tillväxt i strömningsintäkter och totala intäkter, överträffande tidigare prognoser.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Effektivisering och finansiell stabilitet

Med förbättrad lönsamhet som mål har Storytel genomfört en effektivitetsoptimering, inklusive personalminskningar. Denna omstrukturering syftar till att bättre anpassa kostnadsstrukturen till företagets strategiska fokus och förändrade affärskrav.

Starka resultat i fjärde kvartalet

Storytel avslutade 2023 med starka prestationer, där strömningsintäkterna och totala intäkterna ökade betydligt. Företagets justerade EBITDA för kvartalet visade på en robust tillväxt, vilket bekräftar Storytels förmåga att generera lönsamhet under utmanande marknadsförhållanden.

Uppdaterade finansiella mål för framtiden

Inför 2024 förväntar sig Storytel att leverera en omsättningstillväxt på cirka 10% och en förbättrad EBITDA-marginal. För 2026 är målen att nå en omsättning på cirka 4,5 miljarder kronor och en betydande ökning av den justerade EBITDA-marginalen och det operationella kassaflödet.

Denna positiva utveckling och uppdaterade prognos understryker Storytels stabilitet och tillväxtpotential på den konkurrensutsatta marknaden för strömmande ljudböcker och e-böcker. För mer information, besök Storytels investerarsida.

VD Johannes Larcher uttrycker att Storytels förbättrade finansiella position och fokus på lönsamhet ger företaget möjlighet att nå och överträffa sina tidigare ekonomiska mål redan under 2024.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar