Afry Q4 rapport

AFRY har nyligen släppt sin rapport för det fjärde kvartalet 2023 och en översikt över helåret. Företaget rapporterar om positiva resultat och fortsatt tillväxt. Nedan presenteras de viktigaste punkterna från rapporten.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Positiv tillväxt och stabil lönsamhet

Under det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 8,0 procent till 7 135 MSEK jämfört med föregående år (6 609 MSEK).

Den organiska tillväxten, justerad för kalendereffekter, uppgick till 5,9 procent, en stark prestation även om den var lägre än tidigare kvartal.

EBITA exklusive jämförelsestörande poster för kvartalet var 596 MSEK, jämfört med 578 MSEK under samma period året innan.

EBITA-marginalen exklusive jämförelsestörande poster var 8,4 procent.

Helåret 2023

Under hela 2023 ökade nettoomsättningen med 14,5 procent till 26 978 MSEK jämfört med föregående år (23 552 MSEK).

Den organiska tillväxten, justerad för kalendereffekter, var 10,2 procent.

EBITA exklusive jämförelsestörande poster för helåret uppgick till 2 032 MSEK, vilket är en positiv ökning från 1 886 MSEK året innan.

EBITA-marginalen exklusive jämförelsestörande poster var 7,5 procent.

Utdelning och fnansiell ställning

Styrelsen föreslår en utdelning på 5,50 SEK per aktie för året 2023.

Jonas Gustavsson, VD och koncernchef på AFRY, kommenterar att fjärde kvartalet visar en positiv utveckling med god tillväxt, stabil lönsamhet och starkt kassaflöde.

Företaget upplever en generellt god efterfrågan på sin expertis, särskilt inom energisegmentet. Inom industrin noteras en varierad marknad med stark efterfrågan i flera segment, men även försenade beslutsprocesser inom papper & massa-segmentet och svag efterfrågan inom fastighetssegmentet.

Nettoomsättningen ökade med 8 procent under fjärde kvartalet, och den organiska tillväxten var 6 procent, justerad för kalendereffekter.

Lönsamhet och framtidsutsikter

EBITA-marginalen låg på 8,4 procent under kvartalet, och bolaget genomförde åtgärder för att förbättra lönsamheten.

AFRY ser fram emot att fortsätta stärka sin position inom den pågående energi- och industriomställningen under 2024 och implementera förbättringsåtgärder för att öka lönsamheten.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik. Utöver min karriär inom finans, har jag utvecklat en plattform som poddare där jag delar insikter och diskuterar aktuella ämnen inom ekonomi och investeringar. Denna plattform har blivit en viktig resurs för lyssnare som söker vägledning och inspiration inom ekonomi. Som trebarnsfar förstår jag vikten av ekonomisk säkerhet och stabilitet för familjer. Detta personliga perspektiv har gett mig en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som individer möter i sin ekonomiska resa. Mitt primära mål är att göra ekonomi mer tillgänglig och begriplig för alla. Genom mina erfarenheter, både professionellt och som familjefar, strävar jag efter att vägleda andra mot ekonomisk medvetenhet och stabilitet. Jag inbjuder alla att följa med mig på denna resa, där vi tillsammans utforskar vägen mot en sundare och mer välinformerad ekonomisk framtid.

Lämna en kommentar