Arbetslösheten i Spanien minskade markant i december

I Spanien minskade antalet arbetslösa med 27,375 personer, eller 1%, i december 2023, vilket resulterade i totalt 2.71 miljoner arbetslösa. Detta är den lägsta siffran för december sedan 2007, vilket representerar en betydande nedgång.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Sektorvis nedgång

Den primära minskningen av arbetslösheten skedde inom tjänstesektorn (-25,158 personer) och jordbruk (-1,965), medan det fanns en ökning i både byggsektorn (+5,285) och industrin (+1,481). Ett separat rapport från Socialförsäkringsministeriet visade att Spanien lagt till 23,287 nettoformella jobb i december, vilket höjer den totala sysselsättningen till 20.77 miljoner jobb.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik. Utöver min karriär inom finans, har jag utvecklat en plattform som poddare där jag delar insikter och diskuterar aktuella ämnen inom ekonomi och investeringar. Denna plattform har blivit en viktig resurs för lyssnare som söker vägledning och inspiration inom ekonomi. Som trebarnsfar förstår jag vikten av ekonomisk säkerhet och stabilitet för familjer. Detta personliga perspektiv har gett mig en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som individer möter i sin ekonomiska resa. Mitt primära mål är att göra ekonomi mer tillgänglig och begriplig för alla. Genom mina erfarenheter, både professionellt och som familjefar, strävar jag efter att vägleda andra mot ekonomisk medvetenhet och stabilitet. Jag inbjuder alla att följa med mig på denna resa, där vi tillsammans utforskar vägen mot en sundare och mer välinformerad ekonomisk framtid.

Lämna en kommentar