Arbetslösheten i Spanien minskade markant i december

I Spanien minskade antalet arbetslösa med 27,375 personer, eller 1%, i december 2023, vilket resulterade i totalt 2.71 miljoner arbetslösa. Detta är den lägsta siffran för december sedan 2007, vilket representerar en betydande nedgång.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Sektorvis nedgång

Den primära minskningen av arbetslösheten skedde inom tjänstesektorn (-25,158 personer) och jordbruk (-1,965), medan det fanns en ökning i både byggsektorn (+5,285) och industrin (+1,481). Ett separat rapport från Socialförsäkringsministeriet visade att Spanien lagt till 23,287 nettoformella jobb i december, vilket höjer den totala sysselsättningen till 20.77 miljoner jobb.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar