Tysklands arbetslöshet stiger

Tysklands arbetslöshetsgrad steg något till 5,9% i december 2023, vilket är den högsta nivån sedan maj 2021. Detta representerar en fortsatt månatlig ökning av arbetslösheten, nu för elfte månaden i rad.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Regionalt ojämlika arbetslöshetssiffror

Antalet arbetslösa ökade med 5 tusen, vilket resulterade i totalt 2,703 miljoner arbetslösa individer. Det fanns en markant skillnad i arbetslöshetsgraden mellan olika regioner, där Bremen och Berlin uppvisade de högsta siffrorna, medan Bayern och Baden-Württemberg hade de lägsta. Trots denna ökning, betonade Andrea Nahles, ordförande för den federala arbetsförmedlingen, att arbetsmarknaden fortfarande håller sig stark trots ekonomiska påfrestningar och osäkerheter.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar