USA:s statsskuld slår rekord

I början av 2024 har den federala regeringens bruttoskuld i USA nått en rekordhög nivå på 34 biljoner dollar. Ökningen har skapat spänningar i ett politiskt delat Washington och framhäver de kommande politiska och ekonomiska utmaningar som landet står inför för att förbättra sin finansiella hälsa.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Konsekvenser av skuldökningen

Skulden översteg 34 biljoner dollar flera år tidigare än för-pandemiska prognoser, främst på grund av den fleråriga pandemin som startade 2020. Regeringen lånade tungt under både president Donald Trump och Joe Biden för att stabilisera ekonomin och stödja återhämtningen. Men återhämtningen kom med en inflationssväng som ökade räntorna och gjorde det dyrare för regeringen att hantera sina skulder.

Den bruttoskuld som rapporteras innehåller pengar som regeringen är skyldig sig själv, och därför förlitar sig de flesta beslutsfattare på den totala skulden som hålls av allmänheten när de bedömer regeringens finanser. Denna lägre siffra, 26,9 biljoner dollar, är ungefär lika stor som USA:s bruttonationalprodukt (BNP).

Konsekvenserna av statsskulden är betydande. Om skulden fortsätter att öka kan den på sikt riskera nationell säkerhet och stora program som Social Security och Medicare. Dessutom kan regeringens dysfunktionalitet, som en annan skuldtaksstrid, utgöra en finansiell risk om investerare oroar sig för lagstiftarnas vilja att betala tillbaka USA:s skuld. Utlandsägda skulder, som Kina, Japan och europeiska länder, har redan minskat sina innehav av amerikanska statsobligationer.

Den nuvarande skulden motsvarar cirka 100 000 dollar per person i USA. Även om denna summa inte verkar hota USA:s ekonomiska tillväxt just nu, kan långsiktiga risker uppstå om skulden fortsätter att öka till okända nivåer. En högre skuldbörda kan sätta uppåtgående tryck på inflationen och orsaka att räntorna förblir höga, vilket också kan öka kostnaden för att återbetala den nationella skulden.

Både demokrater och republikaner har uppmanat till skuldsänkning, men de är oeniga om lämpliga sätt att göra detta. Biden-administrationen har tryckt på för skattehöjningar på de rika och företag för att minska budgetunderskott, medan republikanska lagstiftare har efterlyst stora nedskärningar i icke-försvarsregeringsprogram och avskaffande av skattelättnader och utgifter som antogs i Inflation Reduction Act.

Källor: Nashua Telegraph​, AllSides​.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar