Insider köper aktier i Rusta

Rustas största ägare, Björn och Anne Marie Forsell, har genom sitt bolag Öngal i Uppsala Invest, gjort ett betydande aktieköp i detaljhandelskedjan. På tisdagen förvärvades 122.500 aktier till priset av 71:95 kronor per aktie, vilket totalt belöper sig till cirka 8,8 miljoner kronor.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Ökat ägande

Detta köp, som rapporterats i Finansinspektionens insynsregister, höjer Öngal i Uppsala Invests ägarandel i Rusta till strax under 30 procent, motsvarande drygt 44,5 miljoner aktier. Rusta, som noterades på Stockholmsbörsen den 19 oktober, hade ett initialt erbjudandepris på 45 kronor per aktie. Denna investering av Forsells understryker deras fortsatta engagemang och förtroende för Rustas framtida tillväxt och framgång på marknaden.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik. Utöver min karriär inom finans, har jag utvecklat en plattform som poddare där jag delar insikter och diskuterar aktuella ämnen inom ekonomi och investeringar. Denna plattform har blivit en viktig resurs för lyssnare som söker vägledning och inspiration inom ekonomi. Som trebarnsfar förstår jag vikten av ekonomisk säkerhet och stabilitet för familjer. Detta personliga perspektiv har gett mig en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som individer möter i sin ekonomiska resa. Mitt primära mål är att göra ekonomi mer tillgänglig och begriplig för alla. Genom mina erfarenheter, både professionellt och som familjefar, strävar jag efter att vägleda andra mot ekonomisk medvetenhet och stabilitet. Jag inbjuder alla att följa med mig på denna resa, där vi tillsammans utforskar vägen mot en sundare och mer välinformerad ekonomisk framtid.

Lämna en kommentar