Insider köper aktier i Rusta

Rustas största ägare, Björn och Anne Marie Forsell, har genom sitt bolag Öngal i Uppsala Invest, gjort ett betydande aktieköp i detaljhandelskedjan. På tisdagen förvärvades 122.500 aktier till priset av 71:95 kronor per aktie, vilket totalt belöper sig till cirka 8,8 miljoner kronor.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Ökat ägande

Detta köp, som rapporterats i Finansinspektionens insynsregister, höjer Öngal i Uppsala Invests ägarandel i Rusta till strax under 30 procent, motsvarande drygt 44,5 miljoner aktier. Rusta, som noterades på Stockholmsbörsen den 19 oktober, hade ett initialt erbjudandepris på 45 kronor per aktie. Denna investering av Forsells understryker deras fortsatta engagemang och förtroende för Rustas framtida tillväxt och framgång på marknaden.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar