ECB lämnade räntorna oförändrade

Den Europeiska Centralbanken, under ledning av Christine Lagarde, meddelade nyligen att räntorna hålls oförändrade, med depositräntan kvar på 4,00 procent. ECB:s prognos antyder en tillfällig ökning av inflationen, med förväntningar på att den gradvis sjunker och närmar sig målet på 2 procent under 2025.

Förväntningar på en lägre inflationstakt exklusive mat och energi under 2024 och 2026 framhålls, med en justerad siffra till 2,7 procent för 2024. Stramare finansieringsvillkor och tidigare räntehöjningar bidrar till att dämpa inflationen.

Ekonomisk tillväxt förväntas vara modest på kort sikt, men förbättras gradvis under de kommande åren. ECB planerar även att minska sitt tillgångsköpsprogram PEPP gradvis, med målet att upphöra med återinvesteringar vid utgången av 2024. Denna strategi speglar ECB:s försiktighet och anpassning till det föränderliga ekonomiska klimatet.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar