Uppgång väntar vid börsens öppning idag

Morgonrapport för Stockholmsbörsen, 15:e December 2023

Optimismen råder på marknaden med en väntad positiv öppning för Stockholmsbörsen, efter uppgångar i USA och blandade men övervägande positiva rörelser i Asien. Investerarnas blickar är fast riktade mot de kommande räntebesluten och de ekonomiska rapporterna, som väntas ge ytterligare ledtrådar om den globala ekonomins hälsa och framtida penningpolitik.

Bolagsrapporter och Riktkurser

  • Sectra rapporterar idag kl. 08:15.
  • JP Morgan uppgraderar EQT till neutral och justerar ned riktkursen för Nordnet till 144 kr, samtidigt som Avanza får sin riktkurs höjd till 168 kr, båda med en undervikt.
  • Ericsson får en höjd riktkurs från Citigroup till 60 kr, med en neutral rekommendation.
  • Carnegie höjer riktkursen för Sobi till 310 kr och Lagercrantz till 135 kr, med rekommendationerna köp respektive behåll.

Internationella Marknader

  • USA: Börserna steg, med investerare som prisar in en högre sannolikhet för räntesänkningar nästa år efter Federal Reserves duvaktiga signaler och stark detaljhandel.
  • Asien: Börserna uppvisar ökad aktivitet efter Feds uttalanden, men med vissa index som faller på lokala faktorer som yenvärdering i Japan och blandade ekonomiska rapporter i Kina.

Råvarumarknaden

  • Olja: Priserna steg i kölvattnet av en svagare dollar och positiva efterfrågeprognoser från IEA, trots fortsatt försiktighet kring OPEC:s kapacitet att hantera marknadens volatilitet.

Detaljerade Makrohändelser

  • Sverige: Har släppt arbetslöshetssiffror som visar på en nedgång i årstakt.
  • Europa: En fullmatad dag med flera inköpsindex och arbetsmarknadsrapporter som kan påverka marknaden.
  • USA: Industrisiffror och PMI-data släpps senare idag, vilket kan ge indikationer på ekonomins fortsatta riktning.

Analys inför börsöppning

Stockholmsbörsen har presterat starkt under de senaste veckorna, och förväntas fortsätta att stiga under fredagen. Detta beror på att investerare prisar in en högre sannolikhet för att styrräntorna sänks tre gånger nästa år.

De positiva makrosignalerna från Kina är också en positiv faktor för börsen. Trots att vissa indikatorer missade förväntningarna, är den övergripande bilden att ekonomin börjar återhämta sig.

På aktiemarknaden är det viktigt att hålla koll på de bolag som rapporterar under dagen. Sectra kan vara ett intressant bolag att följa, då det är ett av de få svenska bolagen som är verksamt inom cybersäkerhet.


Skrivet av Johan

Jag har ett stort intresse för programmering och entreprenörskap samt investera pengar på olika sätt för att på så sätt skapa frihet och trygghet i min och familjens vardag.

Lämna en kommentar