Kommunala skattesatserna på uppgång

Genomsnittlig ökning i kommunal skattesats

Enligt Statistiska centralbyrån kommer den totala kommunala skattesatsen i Sverige att se en genomsnittlig ökning nästa år, stigande till 32,37 procent. Detta markerar en uppgång jämfört med de föregående åren, där skattesatsen varierat något men generellt legat på en liknande nivå.

Förändringar i kommuner och regioner

Under det kommande året kommer 13 kommuner att höja sin skattesats, med de mest påtagliga höjningarna i Hylte och Laholm i Halland. Å andra sidan kommer 23 kommuner att sänka sin skattesats, där Österåker utmärker sig med den största minskningen. På regionsnivå kommer Örebro, Stockholm och Dalarna att höja sina skattesatser, medan övriga regioner behåller sina nuvarande satser.

Kommunal skattesats – lägst och högst

Österåkers kommun fortsätter att ha Sveriges lägsta totala kommunala skattesats, en trend som pågått i sex år. År 2024 kommer deras totala skattesats att vara 28,98 procent. I motsats till detta har Degerfors kommun landets högsta totala skattesats på 35,3 procent.

Skatteunderlag och begravningsavgifter

Det totala skatteunderlaget, som representerar den beskattningsbara förvärvsinkomsten, uppvisade en ökning med 5,8 procent mellan 2021 och 2022. En märkbar undantag var Dorotea kommun, där skatteunderlaget minskade. Samtidigt ökar den genomsnittliga begravningsavgiften till 25,1 öre för 2024, med varierande avgiftssatser beroende på region och vem som ansvarar för begravningsverksamheten.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik. Utöver min karriär inom finans, har jag utvecklat en plattform som poddare där jag delar insikter och diskuterar aktuella ämnen inom ekonomi och investeringar. Denna plattform har blivit en viktig resurs för lyssnare som söker vägledning och inspiration inom ekonomi. Som trebarnsfar förstår jag vikten av ekonomisk säkerhet och stabilitet för familjer. Detta personliga perspektiv har gett mig en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som individer möter i sin ekonomiska resa. Mitt primära mål är att göra ekonomi mer tillgänglig och begriplig för alla. Genom mina erfarenheter, både professionellt och som familjefar, strävar jag efter att vägleda andra mot ekonomisk medvetenhet och stabilitet. Jag inbjuder alla att följa med mig på denna resa, där vi tillsammans utforskar vägen mot en sundare och mer välinformerad ekonomisk framtid.

Lämna en kommentar