Ericsson Q4 rapport

Telekombolaget Ericsson har presenterat sin kvartalsrapport för det fjärde kvartalet 2023, där bolaget överträffar förväntningarna på vinstfronten men inte når upp till analytikernas förväntningar på omsättningen. Med en fortsatt osäker marknad blickar företaget framåt med försiktighet för 2024.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Resultat överstiger förväntningarna men omsättningen sänks

Ericsson rapporterade ett justerat rörelseresultat (ebita) på 8,2 miljarder kronor under kvartalets gång. Detta resultat är visserligen en nedgång från 9,3 miljarder under samma period året innan, men överstiger ändå analytikernas prognos på 7,7 miljarder kronor. Å andra sidan uppgick omsättningen till 71,9 miljarder kronor, vilket är en organisk försäljningsminskning med 17 procent från föregående år och lägre än förväntade 76,5 miljarder.

Utdelningen på samma nivå

Trots osäkerheterna på marknaden håller Ericssons styrelse utdelningen stabil på 2,70 kronor per aktie, i linje med föregående år och något högre än marknadens förväntningar på 2,56 kronor.

Förbättrad marginal

Ericssons justerade ebita-marginal nådde 11,4 procent under kvartalet, en förbättring från 10,8 procent under samma period föregående år och överstiger företagets egna guidning på cirka 10 procent. Trots detta uttrycker vd Börje Ekholm att bolaget ännu inte är nöjda med lönsamheten, med ett långsiktigt mål för ebita-marginalen satt till 15-18 procent.

Försäljningsminskning inom nätverkssektorn

En av de största utmaningarna för Ericsson under kvartalet var den organiska minskningen på 23 procent i försäljningen inom deras affärsområde Nätverk. Denna nedgång förklaras med kundernas fortsatta fokus på kassaflöde.

Marknadens framtid

Med en fortsatt osäker marknadssituation förutspår Ekholm att utmaningarna kommer att fortsätta under 2024. En positiv faktor är dock det nya kontraktet i USA, som förväntas påbörja sin upprampning under andra halvåret 2024. Ekholm framhåller även att den underliggande efterfrågan från växande datatrafik och den inledande fasen av 5G-utbyggnaden kommer att kräva ytterligare nätinvesteringar.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar