Svenskarnas skulder hos Kronofogden ökar dramatiskt

En ny rapport från Kronofogden avslöjar en markant ökning av svenskarnas skulder. Vid årsskiftet uppgick den totala skulden till 119 miljarder kronor, en ökning med hela 17 procent jämfört med förra året. Denna utveckling innebär inte bara ekonomisk påfrestning för individer, utan också en ökad belastning för samhället i stort.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Antalet skuldsatta Stiger över hela landet

Enligt rapporten fanns vid årsskiftet 417 248 personer registrerade hos Kronofogden. Detta är en ökning med 23 467 personer, motsvarande 6 procent, jämfört med föregående år. ”Detta är ett trendbrott att antalet skuldsatta ökar i sådan takt, den största ökningen sedan 1990-talet,” konstaterar Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden.

Geografisk fördelning av skulderna

Ökningen av skuldsatta personer har skett över hela landet, med Ljusnarsberg i Örebro län som har den högsta andelen skuldsatta invånare på 9,5 procent. I kontrast har Lomma i Skåne den lägsta andelen med endast 0,9 procent.

Snabb ökning av skuldbeloppet

Den sammanlagda skulden hos Kronofogden har nått den högsta summan någonsin – 119 miljarder kronor. Detta är en ökning med 18 miljarder, eller närmare 50 miljoner kronor om dagen, sedan förra året. På ett decennium har skuldberget vuxit med nästan 50 miljarder kronor. Vid årsskiftet låg medianskulden per person på 78 800 kronor, vilket är en ökning med 11 procent jämfört med föregående årsskifte.

Vanligaste skuldtyperna

De vanligaste skulderna är underhållsstöd, fordonsrelaterade skulder, skatteskulder och skulder relaterade till konsumtion, exempelvis lån och krediter. ”Vi ser att skulderna ökar i snabb takt för många, vilket är oroande. Även en liten skuld kan leda till långvarig skuldsättning med stora konsekvenser,” varnar Vuleta.

Ökande skulder bland äldre

En särskilt oroande trend är den markanta ökningen av skulder bland äldre. Antalet personer 65 år eller äldre med skulder hos Kronofogden har ökat med 9 procent. Skuldsumman för denna grupp överstiger nu 25 miljarder kronor. ”Denna grupp har svårt att påverka sina inkomster och riskerar långvarig skuldsättning,” påpekar Vuleta.

Kvinnors skulder ökar snabbare

Även om två tredjedelar av de skuldsatta hos Kronofogden är män, ökar andelen skuldsatta kvinnor och deras skuldbelopp i en snabbare takt. Kvinnornas skatteskulder har till exempel ökat med 80 procent sedan förra årsskiftet, jämfört med 29 procent för män.

Kommuner med högst och lägst andel skuldsatta

I kommuner som Ljusnarsberg, Perstorp och Eda har en hög andel av invånarna skulder hos Kronofogden, medan kommuner som Lomma, Danderyd och Vellinge har den lägsta andelen.

Denna rapport från Kronofogden belyser ett växande problem i det svenska samhället, där allt fler individer i olika åldersgrupper och från olika delar av landet kämpar med ökande skuldbördor. Det understryker vikten av att uppmärksamma och hantera skuldsättning tidigt för att undvika långsiktiga ekonomiska konsekvenser både för den enskilda individen och för samhället i stort.

Viktigheten av tidig intervention

Davor Vuleta understryker betydelsen av att agera snabbt vid tecken på ekonomiska svårigheter. ”Om du inte kan betala en räkning är det viktigt att omedelbart ta kontakt med borgenären. Genom tidig dialog kan många fall av skuldsättning hos Kronofogden undvikas,” säger han.

Utvecklingen av skulder över tid

En djupare analys av skuldutvecklingen visar att både A-mål (skulder till stat och kommun) och E-mål (skulder till privatpersoner och företag) har ökat markant under perioden 2010–2022. Denna trend speglar en ökad skuldsättning över ett brett spektrum av skuldkategorier.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar