Fed lämnar räntan oförändrad

Federal Reserve, USA:s centralbank, meddelade som förväntat att de lämnar styrräntan oförändrad inom intervallet 5,25-5,50 procent. Detta besked kom under en presskonferens ledd av Fedchefen Jerome Powell, som även uttryckte att det sannolikt har nått toppen när det kommer till räntehöjningar.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Öppnar dörren för räntesänkningar

Federal Reserve har börjat antyda att de kan överväga räntesänkningar. I sina ränteprotokoll tog de bort formuleringar om möjliga räntehöjningar, och Jerome Powell underströk vid presskonferensen att ”styrräntetoppen troligen är nådd”. Han tillade att om ekonomin fortsätter att utvecklas enligt förväntningarna skulle det vara befogat att börja lätta på penningpolitiken i år, även om ekonomin fortfarande är osäker.

Inflationen och ekonomisk tillväxt

Fed ser tecken på att den amerikanska ekonomin växer stadigt, men inflationen, även om den har minskat det senaste året, förblir hög. Jerome Powell kommenterade att den lägre inflationstakten i andra halvan av 2023 är välkommen, men att det krävs fortsatta tecken på att inflationen närmar sig deras mål på 2 procent.

Utmaningar framöver

Federal Reserve betonade i sina ränteprotokoll att de fortfarande anser att de ekonomiska utsikterna är osäkra. De anser det inte lämpligt att sänka räntan ytterligare tills det finns tydligare tecken på att inflationen närmar sig deras mål. Jerome Powell påpekade att de ännu inte är redo att förklara en ”mjuklandning” och att det finns fler utmaningar att möta.

Reaktioner och marknadssignaler

Reaktionen på Fed:s besked var initialt negativ på USA-börserna, och marknaden har även backat från prissättningen om en trolig räntesänkning i mars enligt CME Fedwatch. Fondförvaltare Christoffer Johansson på Ruth Asset Management tolkar beskedet som en indikation på att en räntesänkning närmar sig, vilket potentiellt kan generera en ökad riskaptit för risktillgångar framöver.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar