FED signalerar sänkningar 2024

USA:s centralbank, Federal Reserve, har beslutat att behålla den federala räntan (fed funds rate) oförändrad vid 5,25-5,5 % under sitt möte i december 2023, vilket var i linje med förväntningarna. Dock indikerades potentiella räntesänkningar på 75 punkter under 2024.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Ekonomisk tillväxt och inflation i fokus

Prognosmakarna noterade att senaste indikatorer tyder på att den ekonomiska tillväxten har avtagit och jobbtillväxten har mattats av, men fortfarande är stark. Arbetslöshetssiffrorna har förblivit låga. Inflationen har dämpats under det gångna året men förblir på en hög nivå.

Centralbanken publicerade också nya prognoser. BNP-tillväxten förväntas vara högre i år (2,6 % jämfört med 2,1 % i septemberprognosen) men något lägre under 2024 (1,4 % jämfört med 1,5 %). Dessutom reviderades PCE-inflationen nedåt för både 2023 (2,8 % jämfört med 3,3 %) och 2024 (2,4 % jämfört med 2,5 %), liksom kärn-PCE-inflationen, som förväntas ligga på 3,2 % 2023 (jämfört med 3,7 %) och 2,4 % nästa år (jämfört med 2,6 %).

Arbetslöshetsprognoserna förblev stabila vid 3,8 % för 2023 och 4,1 % för nästa år. Den så kallade ”dot plot” visade att den medianårliga prognosen för federala räntan för slutet av 2024 sjönk till 4,6 % från 5,1 % som sågs i september.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik. Utöver min karriär inom finans, har jag utvecklat en plattform som poddare där jag delar insikter och diskuterar aktuella ämnen inom ekonomi och investeringar. Denna plattform har blivit en viktig resurs för lyssnare som söker vägledning och inspiration inom ekonomi. Som trebarnsfar förstår jag vikten av ekonomisk säkerhet och stabilitet för familjer. Detta personliga perspektiv har gett mig en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som individer möter i sin ekonomiska resa. Mitt primära mål är att göra ekonomi mer tillgänglig och begriplig för alla. Genom mina erfarenheter, både professionellt och som familjefar, strävar jag efter att vägleda andra mot ekonomisk medvetenhet och stabilitet. Jag inbjuder alla att följa med mig på denna resa, där vi tillsammans utforskar vägen mot en sundare och mer välinformerad ekonomisk framtid.

Lämna en kommentar