Frankrikes inflationstakt stiger

Frankrikes inflation steg till 4,1% i december 2023 jämfört med 3,5% föregående månad, enligt preliminära uppskattningar. Denna ökning, som låg något under marknadens förväntningar på 4,1%, markerar en fortsatt hög inflationstrend i landet.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Drivkrafter bakom inflationen

En betydande del av denna inflationstakt kan tillskrivas högre energipriser, som ökade till 5,6% från 3,1% i november, samt högre tjänstepriser, som steg till 3,1% från 2,8%. Däremot saktade prisökningen på tillverkade produkter ner till 1,4% från 1,9%. Trots detta fortsatte matinflationen att minska, och nådde en 17-månaders lägsta nivå på 7,1%, jämfört med 7,7% i november.

Denna ökning i inflationen är en del av en bredare europeisk trend där länder kämpar med höga energipriser och andra inflationstryck. Frankrikes finansminister Bruno Le Maire har uttalat sig om att inflationen förväntas minska under 2023, men på kort sikt förväntas energipriserna fortsätta att bidra till inflationspressen. Samtidigt påverkar den höga inflationstakten hushållens köpkraft, vilket bidrar till ökad social spänning i landet.

Källor:


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar