Nitro Games kommer med omvänd vinstvarning

Nitro Games , en utvecklare och utgivare av mobilspel, har rapporterat positiva finansiella resultat för fjärde kvartalet 2023. Företaget upplevde en fortsatt ökning av intäkterna och kontrollerade sina kostnader effektivt, vilket resulterade i ett lönsamt kvartal med positivt kassaflöde.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Bättre siffror

Nyckeltalen för Nitro Games Oyj under fjärde kvartalet 2023, enligt preliminära och oredovisade beräkningar, jämfört med föregående år, visar följande förbättringar:

Intäkterna ökade till cirka 2,9 miljoner euro (jämfört med 2,3 miljoner euro föregående år).

EBITDA ökade till cirka 0,7 miljoner euro (från -0,4 miljoner euro).

EBIT ökade till cirka 0,3 miljoner euro (från -0,6 miljoner euro).

Nettoresultatet ökade till cirka 0,3 miljoner euro (från -0,6 miljoner euro).

Jussi Tähtinen, VD och medgrundare av Nitro Games, uttryckte sin tillfredsställelse över att företagets fokus på lönsamhet under 2023 nu börjar ge positiva resultat. Han ser fram emot ett framgångsrikt år framöver.

Bolaget planerar att publicera sin helårsrapport för 2023 den 19 februari 2024. Företaget är specialiserat på utveckling och publicering av högkvalitativa mobilspel, främst för en mid-core publik, och är noterat på Nasdaq First North Growth Market under ticker NITRO.

Vill du läsa mer kan du hitta det på Nitro Games officiella webbplats.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik. Utöver min karriär inom finans, har jag utvecklat en plattform som poddare där jag delar insikter och diskuterar aktuella ämnen inom ekonomi och investeringar. Denna plattform har blivit en viktig resurs för lyssnare som söker vägledning och inspiration inom ekonomi. Som trebarnsfar förstår jag vikten av ekonomisk säkerhet och stabilitet för familjer. Detta personliga perspektiv har gett mig en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som individer möter i sin ekonomiska resa. Mitt primära mål är att göra ekonomi mer tillgänglig och begriplig för alla. Genom mina erfarenheter, både professionellt och som familjefar, strävar jag efter att vägleda andra mot ekonomisk medvetenhet och stabilitet. Jag inbjuder alla att följa med mig på denna resa, där vi tillsammans utforskar vägen mot en sundare och mer välinformerad ekonomisk framtid.

Lämna en kommentar