Fortgående höga byggkostnader

Byggkostnadsindex för flerbostadshus fortsätter stiga

Enligt den senaste rapporten från SCB har Byggkostnadsindex för flerbostadshus upplevt en mindre ökning med 0,4 procent från oktober till november 2023. Jämfört med november föregående år noterades en ökning på 7,1 procent.

Faktorerna bakom kostnadsförändringar

En av de mest påtagliga förändringarna observerades i räntekostnaderna, som steg med 63,6 procent jämfört med samma månad föregående år, vilket bidrog till de ökade byggherrekostnaderna. Samtidigt sjönk kostnaderna för dieselolja med 4,9 procent.

Detaljerad kostnadsanalys

Entreprenörernas och byggherrens kostnader, som tillsammans utgör Byggkostnadsindex, upplevde varierande förändringar. Entreprenörernas kostnader ökade marginellt medan byggherrekostnaderna såg en betydande ökning på 28,2 procent.

Fokus på materialkostnader

Entreprenörernas byggmaterialkostnader steg med 0,2 procent, med betongvaror och trävaror som de mest betydande posterna. Nedgången i kostnader för armeringsstål och andra stålprodukter motverkade delvis denna ökning.

Årlig jämförelse av byggkostnader

Över ett års tid har Byggkostnadsindex för flerbostadshus ökat med 7,1 procent, där byggherrekostnaderna spelade en stor roll. Kostnaderna för transport, drivmedel och elkraft sjönk dock, vilket indikerar en blandad marknadsdynamik.

Särskild uppmärksamhet på byggvaror

Varierande prisutveckling för olika byggvaror påverkade också kostnaderna, med ökningar i vissa materialgrupper och minskningar i andra, såsom armeringsstål och trävaror.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik. Utöver min karriär inom finans, har jag utvecklat en plattform som poddare där jag delar insikter och diskuterar aktuella ämnen inom ekonomi och investeringar. Denna plattform har blivit en viktig resurs för lyssnare som söker vägledning och inspiration inom ekonomi. Som trebarnsfar förstår jag vikten av ekonomisk säkerhet och stabilitet för familjer. Detta personliga perspektiv har gett mig en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som individer möter i sin ekonomiska resa. Mitt primära mål är att göra ekonomi mer tillgänglig och begriplig för alla. Genom mina erfarenheter, både professionellt och som familjefar, strävar jag efter att vägleda andra mot ekonomisk medvetenhet och stabilitet. Jag inbjuder alla att följa med mig på denna resa, där vi tillsammans utforskar vägen mot en sundare och mer välinformerad ekonomisk framtid.

Lämna en kommentar