H&M:s försäljningssvacka

Modejätten H&M rapporterar en större försäljningsminskning än väntat under fjärde kvartalet, i skarp kontrast till konkurrenten Inditex, ägaren av Zara, som tidigare denna vecka rapporterade en försäljningsökning. De konsumentrelaterade bolagen har verkligen spretat i kurs upp- och nedgångar.

H&M:s Försäljning sjunker

H&M:s försäljning minskade med 4 procent, jämfört med analytikernas förväntningar på en minskning med 3 procent. Detta är den största nedgången sedan tredje kvartalet förra året.

Konkurrens från Inditex

Inditex rapporterade en 15-procentig ökning i försäljningen i lokal valuta för de nio månaderna fram till oktober, och en 14-procentig ökning under de följande sex veckorna.

Förbättring

Trots nedgången, visade H&M en förbättring jämfört med den 10-procentiga minskning som varnades för i september, då ovanligt varmt väder påverkade försäljningen av höst- och vinterkollektioner inom sektorn.

H&M:s aktier står stabila

Jefferies analytiker menar att den 4-procentiga kvartalsminskningen sannolikt återspeglar en återgång till kallare väder i oktober och november. H&M:s aktier var relativt oförändrade i början av handelsdagen.

H&M prioriterar marginal

H&M, som är världens näst största börsnoterade modeföretag efter Inditex, har prioriterat sin vinstmarginal framför försäljningsvolymer. Målet är att sälja dyrare produkter och minimera rabatter för att nå en driftsmarginal på 10 procent till 2024.

Klarat sig bättre än Inditex

Trots en tuff ekonomisk miljö har H&M:s aktier presterat bättre än Inditex under året, med en uppgång på cirka 56 procent. Investerare satsar på företagets förmåga att återhämta sig efter att inflationen påverkat dess lönsamhet.

H&M höjer priser försiktigt

H&M har varit långsammare med att höja sina priser jämfört med Zara, då dess kundbas i genomsnitt är mer priskänslig. Under året har dock prisökningar bidragit till att höja företagets driftsmarginal till 5,9 procent för de första nio månaderna av räkenskapsåret, jämfört med 3,9 procent under samma period föregående år.

Osäker framtid trots förbättringar

”I’m not sure how well investors would take it if topline continued to be negative and margin improved,” säger William Woods, analytiker vid Bernstein.

I svenska kronor var nettoomsättningen för kvartalet i stort sett oförändrad på 62,6 miljarder kronor (6,10 miljarder dollar) jämfört med en genomsnittlig prognos på 63,2 miljarder.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar