Hur fungerar utländsk källskatt?

När du investerar i utländska aktier är det viktigt att överväga vilken sparform som bäst passar ditt behov. Här tittar vi närmare på Investeringssparkonto (ISK) och Kapitalförsäkring (KF) och hur de påverkar din skattesituation.

Vad innebär utländsk källskatt?

När du mottar utdelning från företag som är baserade utomlands, måste du betala skatt både i Sverige (lokalt källskatt) och i företagets hemland (skattemässig hemvist).

Företagets ursprungsland drar en skatt, känd som utländsk källskatt. Den utländska källskatten är oftast 15% av utdelningens belopp, men det kan variera beroende på vilket land företaget är baserat i. Denna källskatt återfinns i transaktionshistoriken när utdelningen bokförs på ditt konto.

Det spelar ingen roll vilken typ av konto dina aktier förvaras i; utländsk källskatt dras oavsett om aktierna är placerade i en schablonbeskattad form, som t.ex. Kapitalförsäkring (KF) eller Investeringssparkonto (ISK).

Sverige har dubbelbeskattningsavtal med över 80 olika länder. Syftet med dessa avtal är att undvika att du beskattas två gånger för samma inkomst (och för att förhindra skatteflykt).

Eftersom den normala skatten på utdelning i Sverige är 30% (för vanliga AF-depåer), har ursprungslandet ofta rätt att ta ut 15% enligt de skatteavtal som Sverige har ingått. Det förekommer dock olika procentandelar i olika skatteavtal.

I vissa fall tar vissa länder ut en högre skatt på utdelning än vad som avtalats i skatteavtalet (till exempel Danmark och Norge). I sådana fall måste du ansöka om återbetalning, oavsett om du har en vanlig depå eller ett ISK, eller om du har Kapitalförsäkring (KF). Begäran om återbetalning måste lämnas in till det aktuella landets skattemyndighet, eftersom Skatteverket i Sverige inte kommer att återbetala mer än vad som är överenskommet i skatteavtalet.

Många sparare väljer att äga både ISK och KF för att optimera sin skattesituation och få en balans mellan flexibilitet och skatteeffektivitet när de investerar i utländska aktier.

Så, innan du bestämmer dig för vilken sparform du vill använda för ditt utländska aktiesparande, är det viktigt att överväga dina långsiktiga mål och hur du vill hantera skattefrågorna. Här är några ytterligare punkter att tänka på:

Portföljinnehåll: Om du har eller planerar att ha en stor mängd utländska aktier i din portfölj, se till att förstå hur varje sparform påverkar din skattesituation. Det kan vara klokt att diversifiera och äga både ISK och KF.

Val av sparform

Investeringssparkonto (ISK) och Kapitalförsäkring (KF) är två populära sparformer för att hantera utländska aktier. Det finns viktiga skillnader att ta hänsyn till när du väljer mellan dem.

ISK – Investeringssparkonto:

 • Skatt: ISK har en fast årlig skatt som baseras på det totala värdet av ditt konto. Det innebär att du betalar skatt oavsett om dina investeringar genererar vinster eller förluster. Vinsten i ett ISK är skattefri, men du betalar en fast skatt baserat på kontots värde.
 • Flexibilitet: ISK erbjuder stor flexibilitet eftersom du inte behöver oroa dig för kapitalvinstskatt vid försäljning av dina investeringar. Du behöver heller inte föra noggrann bokföring över dina transaktioner.
 • Skatteplanering: Med ISK får du förutsägbarhet när det gäller skatt, eftersom skatten är konstant och inte påverkas av din faktiska avkastning.

KF – Kapitalförsäkring:

 • Skatt: har en fast årlig skatt som baseras på det totala värdet av ditt konto. Det innebär att du betalar skatt oavsett om dina investeringar genererar vinster eller förluster. Vinsten i ett ISK är skattefri, men du betalar en fast skatt baserat på kontots värde.
 • Flexibilitet: KF erbjuder stor flexibilitet eftersom du inte behöver oroa dig för kapitalvinstskatt vid försäljning av dina investeringar. Du behöver heller inte föra noggrann bokföring över dina transaktioner.
 • Ägande: I en KF ägs dina investeringar av ett försäkringsbolag, vilket påverkar din äganderätt och rösträtt på bolagsstämmor.

Skatt på utländska aktier: När det gäller utländsk källskatt kan du som innehavare av en traditionell aktiedepå inte beskattas högre än den svenska kapitalskatten på 30 procent. Du ansöker själv om avräkning av utländsk källskatt i din deklaration det år du rapporterar den utländska inkomsten.

Viktiga skillnader: Om du har eller planerar att investera i utländska aktier finns det viktiga skillnader att tänka på beroende på vilken sparform du väljer.

 • KF-Ägande: I en Kapitalförsäkring ägs aktierna av försäkringsbolaget, vilket kan påverka din rösträtt på bolagsstämmor. Du som individ har alltså ingen rösträtt.
 • Begränsning i ISK: Om du har mycket utländska aktier i ett ISK finns en begränsningsregel som innebär att du inte kan få tillbaka mer källskatt än schablonintäkten.
 • Skatteplanering med ISK: ISK-schablonintäkten är avdragsgill mot förluster och ränteutgifter i inkomstslaget kapital, vilket kan vara en nackdel för de med kapitalunderskott.
 • KF-avräkning: I en Kapitalförsäkring ansöker försäkringsbolaget om avräkning av utländsk källskatt, och du blir normalt sett fullt kompenserad för denna skatt.

  Sammanfattningsvis är valet mellan ISK och KF inte en one-size-fits-all-lösning. Det beror på din unika ekonomiska situation och mål. En noggrann övervägning av dina skattebehov, äganderätt, och flexibilitet kommer att hjälpa dig att fatta det bästa beslutet för ditt utländska aktiesparande. Innan du fattar ditt beslut kan det också vara klokt att rådfråga en skatteexpert eller finansiell rådgivare för att få skräddarsydd rådgivning baserat på din specifika situation.

Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar