Irlab beviljas möte med FDA

Forskningsbolaget IRLAB Therapeutics , som specialiserar sig på att utveckla behandlingar för Parkinsons sjukdom, har nyligen tagit ett viktigt steg framåt i sin forskning. Bolaget har meddelat att de har begärt ett slutmöte för fas 2 med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, vilket är ett avgörande steg inför initieringen av fas 3-programmet för deras läkemedelskandidat mesdopetam. Detta möte är planerat att äga rum den 20 februari 2024 och markerar en betydande milstolpe i bolagets strävan att förbättra livet för personer som lever med Parkinsons sjukdom.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Mesdopetam

Mesdopetam, som är i utvecklingsstadiet för behandling av levodopa-inducerad dyskinesi (LID) vid Parkinsons sjukdom, visar stor potential. Dyskinesi är ofrivilliga överrörelser som ofta uppstår som en bieffekt av långvarig användning av levodopa, den främsta behandlingen för Parkinsons sjukdom. Mesdopetam verkar genom att blockera en specifik dopaminreceptor, kallad D3-receptorn, vilket förväntas minska symtomen på levodopa-inducerad dyskinesi.

En fas 2b-studie testade säkerheten och effektiviteten av tre doser av mesdopetam jämfört med placebo, taget som en oral kapsel två gånger dagligen under cirka tre månader, i 156 patienter som upplevde dyskinesi minst två timmar varje dag. Resultaten visade en signifikant och kliniskt meningsfull ökning av ”god on-tid” med 1,75 timmar för patienter som fick en hög dos av 7,5 mg mesdopetam jämfört med dem som fick placebo. ”On-tid” avser perioder när symptom på Parkinsons är under kontroll med levodopa och patienter inte upplever besvärlig dyskinesi.

Det kommande mötet med FDA kommer att vara ett viktigt tillfälle för IRLAB att kommunicera med FDA och säkerställa att bolaget och regleringsorganet är synkroniserade innan man går vidare till fas 3 kliniska tester. Denna process inkluderar en översyn av de data som genererats i tidigare avslutade studier och utvärdering av fas 3-planer och studieprotokoll. Dessutom kan myndigheten ange om ytterligare information behövs för att stödja en framtida marknadsföringsansökan.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar