Kinesiska aktier faller på svagare KPI-data

Kinesiska aktier sjönk och drog med sig asiatiska marknader efter svagare än väntade inflationssiffror i helgen och viss besvikelse över ett möte.

Aktier på fastlandet i Kina minskade nästan 1 %, vilket sänkte ett regionalt index för andra sessionen i rad, efter att data publicerats på lördagen som visade att konsumentpriserna föll med den brantaste takten på tre år. Viss marknadsoro uppstod då Kinas reglerare undvek att använda ordet ”kraftfull” när de beskrev den monetära politiken för 2024, enligt Bloomberg Intelligence. Dollarn steg mot de flesta av sina större motparter.

Rörelserna var blandade i resten av regionen då handlare ser fram emot en händelserik vecka som innehåller amerikansk inflationstal på tisdagen, ett beslut om Federal Reserves politik på onsdagen och siffror för detaljhandeln på torsdagen.

”Kinas deflationssituation fördjupas med en tredubbel effekt från inhemska matpriser, internationella oljepriskorrigeringar och svag inhemsk efterfrågan,” skrev Citigroups ekonomer ledda av Xinyu Ji i en not till kunder. ”Det finns ingen tid för tvekan i politiken för att förhindra en ond cirkel mellan deflation, förtroende och aktiviteter” och risken för en omedelbar minskning av reservkravet och/eller räntesänkningar ökar, skrev de.

Kinas högsta ledare lovade att stärka det finansiella stödet och betonade vikten av ekonomiskt ”framsteg” vid ett möte i fredags, rapporterade den officiella nyhetsbyrån Xinhua. Politbyrån deklarerade också att den monetära politiken bör vara flexibel, lämplig, målinriktad och effektiv, med tidigare användningen av ordet ”kraftfull” borttaget från uttalandet.

”Tonläget för den monetära politiken och finanspolitiken är mer försiktigt än tidigare,” sade Willer Chen, senioranalytiker på Forsyth Barr Asia Ltd. ”Detta innebär att nivån på lättnaderna från den monetära politiken 2024 kanske inte blir lika stor som 2023.”

På andra håll hoppade Japans ledande aktieindex upp minst 1 % medan australiska aktier också steg efter en rally i USA-aktier på fredagen. Index i Hongkong sjönk över 2 % medan terminskontrakt för amerikanska aktier var oförändrade i Asien. Avkastningen på amerikanska tioåriga statsobligationer hölls vid 4,24 %.

Denna rapport indikerar en tydlig osäkerhet på de asiatiska marknaderna, med en blandning av geopolitiska och ekonomiska faktorer som påverkar både regionala och globala ekonomiska trender. Kinas svaga KPI-data, kombinerat med förändringar i politiska uttalanden och globala händelser, visar hur sammankopplade och sårbara världens ekonomier är inför olika typer av störningar och förändringar. Det står klart att både investerare och beslutsfattare kommer att behöva anpassa sig till en alltmer komplex och dynamisk global ekonomisk miljö.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar