Nimbus Q4 rapport

Båttillverkaren Nimbus släpper sin q4 rapport som visar att den organiska försäljningen minskade med 20 procent, vilket hänfördes till minskad aktivitet inom småbåtar och svag utveckling i Norden. Omstruktureringskostnader i samband med strategiskt skifte påverkade resultatet negativt.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Fjärde kvartalet oktober–december 2023

 • Nettoomsättning: Ökade med 7 procent till 361 miljoner kronor jämfört med 338 miljoner kronor under samma period föregående år.
 • EBITA (resultat före räntor, skatter och amorteringar): -4 miljoner kronor (jämfört med 10 miljoner kronor föregående år), inklusive engångskostnader om 10 miljoner kronor.
 • EBITA-marginal: -1,2 procent (jämfört med 3,1 procent föregående år), exklusive engångskostnader 1,5 procent.
 • Operativt kassaflöde: -69 miljoner kronor (-63 miljoner kronor föregående år).
 • Orderbok: Vid periodens slut uppgick den till 759 miljoner kronor (jämfört med 930 miljoner kronor föregående år).
 • Resultat per aktie: -1,04 kronor (jämfört med 0,15 kronor föregående år).

Helåret januari–december 2023

 • Nettoomsättning: Uppgick till 1 898 miljoner kronor, en ökning med 8 procent jämfört med föregående år (1 751 miljoner kronor).
 • Organisk tillväxt: -5 procent.
 • EBITA: 100 miljoner kronor (jämfört med 192 miljoner kronor föregående år), inklusive engångskostnader om 10 miljoner kronor.
 • EBITA-marginal: 5,2 procent (jämfört med 11,0 procent föregående år), exklusive engångskostnader 5,8 procent.
 • Operativt kassaflöde: -153 miljoner kronor (-146 miljoner kronor föregående år).
 • Resultat per aktie: 2,15 kronor (jämfört med 7,72 kronor föregående år).

Övriga händelser

 • Sjötester av den energieffektiva och eldrivna konceptbåten Alukin Ocean Air 8 inleddes. Båten premiärvisades på den internationella båtmässan Boot Düsseldorf i januari 2024.
 • Försäljningen av Nimbus Groups varumärken i Nordamerika har konsoliderats i en gemensam marknadsorganisation, och varumärket Aquador har introducerats på marknaden. Förberedelser för lokal tillverkning av båtar under varumärket Nimbus pågår i Nordamerika.
 • Den första Nimbus 465 Coupé färdigställdes för visning, och intresset för båten, som är den största hittills från varumärket Nimbus, är mycket stort med många inbokade provkörningar.
 • En koncernintern fusion av de egenägda svenska återförsäljarbolagen genomfördes för att effektivisera administration och förbättra samordning utan att påverka bolagets närvaro på olika marknadsplatser.
 • Flipper 900 DC vann utmärkelsen Motor Boat of the Year 2024 i kategorin ”Day Boats”.

VD:s kommentar

Det fjärde kvartalet 2023 fortsatte att visa en blandad bild på marknaden, där försäljningen av premiumbåtar fortsatte att vara stark globalt medan försäljningen inom småbåtar och på den nordiska marknaden minskade. Bolaget har valt att fokusera på större premiumbåtar med högre marginaler och stabilare marknadsförhållanden. Trots ekonomisk oro och inflation har försäljningen av premiumbåtar varit stabil.

Organiskt minskade försäljningen med 20 procent, vilket hänfördes till minskad aktivitet inom småbåtar och svag utveckling i Norden. Omstruktureringskostnader i samband med strategiskt skifte påverkade resultatet negativt.

Orderboken präglas nu av en större andel premiumbåtar, och företaget ser ljust på framtiden. Nyligen lanserade båtar har mottagit positiv respons, och företaget har fortsatt att stärka sin position inom premiumsegmentet.

Trots utmanande omständigheter ser företaget fram emot att nå sina finansiella mål genom effektiviseringar och ökat fokus på premiumbåtar.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar