Profoto Q4 rapport

Finansiell sammanfattning för oktober–december 2023

Fotoutrustningsbolaget Profoto organiska tillväxt uppgick till minus 10,1 procent under kvartalet

Nettoomsättning: SEK 204 miljoner (jämfört med SEK 230 miljoner föregående år), en minskning med 11,5 procent. Organisk tillväxt minskade med 10,1 procent, och valutaeffekter bidrog med en negativ påverkan på 1,4 procent.

EBIT (resultat före räntor och skatt): SEK 51 miljoner (jämfört med SEK 80 miljoner föregående år) med en EBIT-marginal på 25,0 procent (jämfört med 34,9 procent).

Periodens resultat: SEK 37 miljoner (jämfört med SEK 65 miljoner föregående år).

Avkastning på operativt kapital: 49,0 procent (jämfört med 84,3 procent föregående år).

Kassaflöde från den löpande verksamheten: SEK 65 miljoner (jämfört med SEK 80 miljoner föregående år).

Resultat per aktie (före och efter utspädning): SEK 0,92 (jämfört med SEK 1,61 föregående år).

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Finansiell sammanfattning för januari–december 2023

Nettoomsättning: SEK 787 miljoner (jämfört med SEK 848 miljoner föregående år), en minskning med 7,2 procent. Organisk tillväxt minskade med 12,6 procent, medan valutaeffekter bidrog med en positiv påverkan på 3,2 procent och effekten av förvärv med 2,1 procent.

EBIT: SEK 204 miljoner (jämfört med SEK 249 miljoner föregående år) med en EBIT-marginal på 26,0 procent (jämfört med 29,3 procent).

Periodens resultat: SEK 155 miljoner (jämfört med SEK 194 miljoner föregående år).

Kassaflöde från den löpande verksamheten: SEK 211 miljoner (jämfört med SEK 236 miljoner föregående år).

Resultat per aktie (före och efter utspädning): SEK 3,88 (jämfört med SEK 4,85 föregående år).

Väsentliga händelser

Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 3,75 per aktie för 2023 (jämfört med SEK 4,00 föregående år), vilket motsvarar ett totalbelopp om SEK 150 miljoner (jämfört med SEK 160 miljoner föregående år).

VD:s Kommentar

Profoto har under det fjärde kvartalet 2023 upplevt en minskning i nettoomsättningen, påverkad av utmanande marknadsförhållanden och bristen på betydande produktlanseringar. Trots detta har bolaget lyckats upprätthålla lönsamheten med en EBIT-marginal på 25 procent för kvartalet och 26 procent för hela året. Den finansiella styrkan och kapaciteten inom produktutveckling ger bolaget förtroende inför framtiden, där fokus kommer att ligga på att lansera nya, innovativa produkter under 2024. Profoto strävar efter att återvända till sin historiska takt av att genomföra en till två större produktlanseringar per år för att möta kundbehovet och öka efterfrågan på sina produkter.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar