Svenska restaurangbranschen upplever försäljningsnedgång

Under tredje kvartalet 2023 observerades en nedgång i försäljningsvolymen för flera segment inom den svenska restaurangbranschen jämfört med samma period föregående år. Bland de kategorier som drabbats hårdast återfinns nöjesrestauranger, kaféer och konditorier, medan restauranger belägna nära trafikknutpunkter noterade den mest positiva utvecklingen.

För första gången sedan pandemirestriktionerna hävdes i februari 2022 har försäljningsvolymen inom restaurangsektorn minskat på årsbasis, konstaterar Samuel Hederén, statistiker vid SCB.

Försäljningsvolymen för restauranger minskade med 0,9 procent under perioden, med de största nedgångarna i nöjesrestauranger, pubar och barer (-6,2 procent), samt kaféer och konditorier (-4,7 procent). Trafiknära restauranger rapporterade däremot en ökning med 1,9 procent. Trots den minskade försäljningsvolymen ökade den totala omsättningen i löpande priser med 5,5 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Jämfört med tredje kvartalet 2019 ökade restaurangernas försäljningsvolym med 6,4 procent.

Restaurangindex

som publiceras kvartalsvis, ger en detaljerad översikt över omsättningsutvecklingen inom olika kategorier inom restaurangbranschen. Detta index sammanställs i samarbete mellan Visita, Dagligvaruleverantörerna (DLF), Livsmedelsgrossisterna och SCB. Det är viktigt att notera att statistiken påverkas av covid-19-pandemins inverkan på näringslivet sedan mars 2020.

Bland de mest noterbara trenderna under kvartal 3, 2023 är:

  • Total restaurangförsäljning: 5,5 procent ökning i värde men en minskning på 0,9 procent i volym.
  • Hotellrestauranger: 5,4 procent ökning i värde men en minskning på 1,0 procent i volym.
  • Kaféer och konditorier: 1,5 procent ökning i värde men en minskning på 4,7 procent i volym.
  • Snabbmatsrestauranger: 7,6 procent ökning i värde och 1,0 procent i volym.
  • Lunch- och kvällsrestauranger: 6,6 procent ökning i värde och 0,1 procent i volym.
  • Trafiknära restauranger: 8,5 procent ökning i värde och 1,9 procent i volym.

Trots vissa positiva siffror i värde, visar statistiken från SCB en varierad bild för restaurangbranschen med en allmän minskning i försäljningsvolymen under tredje kvartalet 2023. Denna utveckling speglar de många utmaningar som branschen fortsätter att navigera i efterdyningarna av pandemin och andra ekonomiska faktorer.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar