Vitec Q4 rapport

Vitec är en ledande aktör inom Vertical Software och har sitt ursprung och huvudkontor i Umeå. Företaget utvecklar och levererar standardprogram för olika sektorer i samhället, inklusive apotek, banker, bilverkstäder, fastigheter, sjukvård och undervisning.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Målet är att öka effektiviteten för sina kunder och skapa samhällsnytta genom sina produkter.
Vitecs medarbetare och deras expertis, i kombination med företagets kultur och affärsmodell, möjliggör fortsatt innovation och utveckling.


Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

 • Nettoomsättning: 740 Mkr (ökning med 28 % jämfört med föregående år)
 • Repetitiva intäkter: 611 Mkr (ökning med 35 %)
 • EBITA (resultat före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar): 224 Mkr (ökning med 31 %)
 • EBITA-marginal: 30 % (oförändrad jämfört med föregående år)
 • Rörelseresultat: 146 Mkr (ökning med 38 %)
 • Rörelsemarginal: 20 % (ökning med 2 procentenheter jämfört med föregående år)
 • Vinst per aktie före utspädning: 2,13 kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: -11 Mkr

Helåret 2023

 • Nettoomsättning: 2 778 Mkr (ökning med 40 % jämfört med föregående år)
 • Repetitiva intäkter: 2 346 Mkr (ökning med 44 %)
 • EBITA: 876 Mkr (ökning med 51 %)
 • EBITA-marginal: 32 % (ökning med 3 procentenheter jämfört med föregående år)
 • Rörelseresultat: 590 Mkr (ökning med 66 %)
 • Rörelsemarginal: 21 % (ökning med 3 procentenheter jämfört med föregående år)
 • Vinst per aktie före utspädning: 9,07 kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: 718 Mkr
 • Styrelsen föreslår en ökad utdelning på 3,00 kr per aktie

Samtliga rapporter hittas här


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar